Цінні папери

Юридична консалтингова компанія «САЛЕКС» надає послуги у сфері випуску та обігу цінних паперів, проходження цінними паперами лістингу на фондових біржах, договірного супроводу операцій з цінними паперами, правового супроводу діяльності емітентів цінних паперів, у тому числі:

 • правовий супровід операцій з цінними паперами;
 • консультування та супровід клієнта у відносинах, пов’язаних з обігом цінних паперів;
 • консультації з питань розкриття інформації на фондовому ринку;
 • правова експертиза і підготовка проектів договорів з цінними паперами;
 • розробка і реалізація схем з цінними паперами, в тому числі схем оптимізації оподаткування;
 • консультування щодо використання цінних паперів для залучення фінансування у будівельну сферу;
 • створення фінансових установ (компаній з управління активами, страхових компаній, торговців, зберігачів цінними паперами тощо), інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів);
 • консультування щодо ліцензування діяльності фінансових установ;
 • · консультування щодо дотримання ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку;
 • правовий супровід діяльності фінансових установ;
 • представництво інтересів клієнта у відносинах із професійними учасниками фондового ринку (торговцями цінними паперами, депозитаріями, зберігачами, компаніями з управління активами тощо), а також саморегулівними організаціями;
 • представництво інтересів клієнта в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку;
 • представництво інтересів клієнта в суді при розгляді спорів з оскарження правочинів з цінними паперами.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Додати коментар