Підприємництво

Корпоративне право є однією з головних спеціалізацій юридичної консалтингової компанії «Салекс». Наша корпоративна практика включає:

створення та обслуговування бізнесу:

 • консультування щодо вибору організаційно-правової форми ведення бізнесу;
 • консультування з питань реєстрації компанії;
 • створення представництв і дочірніх підприємств;
 • державна реєстрація змін в діяльності компанії (зміна керівника, зміна квед, зміна засновників, зміна статутного капіталу, зміна найменування, зміна юридичної адреси в тому ж районі, зміна юридичної адреси з переходом в інший район, зміна відомостей про засновників та ін.);
 • щорічне підтвердження відомостей про юридичну особу (форма 6);
 • підготовка установчих документів компанії (статут, протокол загальних зборів тов, витяг з протоколу), договорів акціонерів, внутрішніх нормативних документів та положень;
 • одержання документів (виписка, витяг, довідка з ЄДРПОУ, довідка про відсутність корупційного правопорушення, довідка про банкрутство, витяг про банкрутство, довідка по несудимість, довідка про відсутність заборгованості);

структурування бізнесу:

 • супровід реструктуризації бізнесу;
 • супровід процедури виходу та виключення учасника;
 • консультації з питань зміни корпоративної структури компанії та організації операційної діяльності;
 • моделювання структури інвестицій;
 • проведення правового аналізу діяльності компанії (due diligence);

корпоративне управління:

 • створення та вдосконалення стандартів корпоративного управління;
 • розробка механізму контролю за діяльністю виконавчого органу (директора);
 • підготовка внутрішніх документів компанії (колективний трудовий договір, внутрішній трудовий розпорядок, правила техніки безпеки, накази, посадові інструкції);
 • проведення загальних зборів учасників, засідань правління, наглядової ради;
 • укладення угод між акціонерами;
 • вирішення корпоративних спорів;
 • консультації щодо розробки методів та механізмів захисту від недружніх поглинань;

операції із цінними паперами та корпоративними правами:

 • супровід правочинів із цінними паперами;
 • правовий супровід емісії цінних паперів;
 • представництво в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку;
 • підготовка та супроводження угод відчуження корпоративних прав;
 • купівля-продаж готових підприємств з ПДВ, з ліцензією;
 • ведення переговорів з потенційними продавцями/покупцями компанії;
 • розробка альтернативних схем закриття бізнесу.

 

 • 1_sk
 • arma_logo
 • avenir-corporatio
 • baltia_druk
 • bank_kipru
 • cul
 • financial-initiative
 • fininiciativa
 • indar
 • infoton
 • interagro
 • konica-minolta
 • kt-logo
 • lavina
 • marketukraine
 • megapolis
 • mostobud
 • nextrealty
 • slavutich
 • tc-contact
 • tk
 • ua-news
 • ukr-exim-bank
 • vels-organic
 • venbest