Блоги (UA)

Тендерний комітет: поради замовникам

Організація закупівельної діяльності — на перший погляд, справа нескладна, давно і добре всім відома. Однак чи завжди варто створювати тендерний комітет? Що краще обрати замовникові — тендерний комітет чи може уповноважену особу? І чи можливі альтернативні варіанти? Як винагородити працівників, що відповідають за закупівлі? На які нюанси слід зважати при організації власної закупівельної діяльності, щоб замість результату не отримати одні лишень проблеми? Чи завжди потрібно створювати тендерний комітет?

Ключове питання: чи кожному замовникові потрібен тендерний комітет, чим може треба уповноважена особа? Адже навіть планування закупівель – це компетенція саме тендерного комітету і також уповноваженої особи. А як зрозуміти замовникові, чи знадобиться йому тендерний комітет, якщо саме тендерний комітет має дати відповідь на це питання? Схоже на зачароване коло. Кожному замовникові незалежно від розміру кошторису, слід вибрати один із шляхів:

 • створити тендерний комітет;
 • призначити хоча б одну уповноважену особу.

А якщо він таки не створить тендерний комітет (розмірковуючи приблизно так: «А ми закупівлі не проводимо»)? Сама по собі така поведінка окремого складу порушення не утворить, якщо замовник у процесі своєї діяльності випадково чи умисно не ухилиться від Закону.

Положення про тендерний комітет

Положення про тендерний комітет затверджується рішенням  (наказом, розпорядженням) замовника в особі його керівника на базі примірного положення, затвердженого Мінекономрозвитком (Наказ від 30.03.16. №557 (Примірне положення №557). Затверджене Мінекономрозвитку положення є примірним, але не типовим, тобто має характер зразка, а не обов’язкове для наслідування. Тому замовник може на власний розсуд відступити від змісту такого примірного положення, за винятком положень, що прямо дублюють або випливають із Закону «Про публічні закупівлі» й підзаконних актів.

Моделі організації роботи тендерного комітету

Усі замовники обирають між колегіальним комітетом і однією уповноваженою особою. Однак сучасне законодавство насправді дає вибір, а саме:

 • тендерний комітет з числа штатних працівників;
 • самостійний структурний підрозділ з питань закупівель.

Тендерний комітет з числа штатних працівників

Це класичний варіант, який за звичкою використовує більша частина замовників. Такий тендерний комітет не є структурним підрозділом, а має характер постійно діючого колегіального органу замовника.

На роль голови тендерного комітету переважно призначають заступника керівника з господарських питань. Це дає можливість розділити відповідальність керівника замовника та відповідальність тендерного комітету, який обрав постачальника за цим договором. Ані Закон «Про публічні закупівлі», ані Примірне положення № 577 не визначають перелік, замовник може на власний розсуд відступити від змісту примірного положення, за винятком положень, що прямо дублюють або випливають з закону і підзаконних правових актів.

Однак рекомендовано включити до тендерного комітету представників юридичної служби, бухгалтерської служби, планово-аналітичного відділу та служби господарського забезпечення. Якщо цього не зробити, то неминуче доведеться розробити регламент взаємодії тендерного комітету з названими службами, а за його відсутності —  покладатися виключно на їх здатність до самоорганізації та бажання сприяти роботі тендерного комітету. Наявність регламенту взаємодії значно сприятиме сумліннішому ставленню дотичних служб до тендерного комітету, тому такий регламент доцільно мати.

Самостійний структурний підрозділ із закупівель

У разі застосування цієї моделі замовник створює у своєму штаті самостійний структурний підрозділ, наприклад відділ закупівель, об’єднуючи в ньому уповноважених осіб. Така можливість випливає безпосередньо із закону, який дозволяє мати одночасно кількох уповноважених осіб, та прямо передбачена в пункті 3.8 Примірного положення  №577, відповідно до якого при визначенні 2 і більше уповноважених осіб замовник вправі приймати рішення про створення окремого структурного підрозділу й визначити керівника, котрий організовує роботу цього підрозділу. Цей підрозділ не обов’язково складатиметься виключно з уповноважених осіб (хоча основною посадою буде саме фахівець з публічних закупівель), однак усі уповноважені особи, наявні в замовника, мають входити до складу підрозділу. До речі, згідно з абз. 8 п. 1 Критеріїв визначення переліку посад працівників держорганів, котрі виконують функції з обслуговування, затверджених Постановою Кабміну України від 06.04.16. №271, у державному органі посади керівника та заступника керівника такого самостійного підрозділу належатимуть до посад держслужби. Щодо організації роботи ця модель є найскладнішою. В разі призначення уповноваженої особи чи осіб організацію своєї роботи вона(вони) здійснює(ють) самостійно за умовами трудового договору, контракту чи положення. Вказівка на самостійну організацію роботи викликана персональною відповідальністю уповноваженої особи за прийняті рішення. Однак і начальника у відділі, до складу якого входить уповноважена особа, теж не для краси призначають. Тож замовникові, що вводить кількох уповноважених осіб, необхідно таким чином прописати положення про відділ та посадові інструкції цих осіб, щоб, з одного боку, зберегти їх самостійність без шкоди для дисципліни та впорядкованості роботи підрозділу, визначивши чіткі межі контрольних функцій начальника підрозділу відносно своїх підлеглих при проведенні публічних закупівель, а з іншого — не перетворити підрозділ на пародію на тендерний комітет.

Що означає статус члена тендерного комітету для працівника

Кожен працівник, якому випадає честь увійти до тендерного комітету чи стати уповноваженою особою, повинен розуміти, чим йому це загрожує. Нерідко на практиці в трудових буднях особи нічого не змінюється: працівник, як і раніше, вивчає ринок, з’ясовує потребу структурних підрозділів у тих чи інших матеріальних цінностях, складає проекти різних документів, візує їх і т. д. Однак правовий статус особи, а також і її дій, змінюється. Насамперед нагадаємо, що закону дозволяє включати до тендерного комітету й/або призначення уповноваженої особи з числа не лише службових, посадових осіб, але будь-якого рядового працівника — бухгалтера, юрисконсульта, технічного працівника. У правозастосовній практиці терміни «посадова особа» і «службова особа» переважно використовують як синоніми в значенні, наведеному в  ст. 364 Кримінального кодексу України. Рядовий працівник, на якого покладено обов’язки члена створеного тендерного комітету починає виконувати за спеціальним повноваженням організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а отже, в частині повноважень члена тендерного комітету перетворюється на службову (посадову) особу. Також слід зважити на те, що більшість порушень, згідно з Кодексом про адмінправопорушення, можуть бути вчинені лишень членом тендерного комітету.

Надбавки і премії членам тендерного комітету

За участь у роботі тендерного комітету замовник здебільшого винагороджує працівників надбавками або підвищеними преміями — залежно від умов, передбачених колективним договором, та можливостей фонду оплати праці. Слід однак пам’ятати, що встановлення надбавки або виплата премії —  лише право, аж ніяк не обов’язок адміністрації.  Відзначимо, що за змістом ст. 11 Закону України «Про публічні закупівлі» кожен замовник може створити не лише один, а кілька паралельно діючих тендерних комітетів, розподіливши між ними закупівлі, наприклад, за територіальним (кожен комітет відповідатиме за закупівлі для конкретної області чи регіону) або галузевим (кожен комітет відповідатиме за закупівлю конкретної групи ресурсів - товарів, робіт, послуг) принципами. Єдина умова — однією і тією ж закупівлею не повинні одночасно займатися двоє чи більше комітетів.

Штраф за не виконання обов’язків

Новий статус для працівника означає і підвищену відповідальність за невиконання обов’язків, й адміністративну - штраф від 700 (11 900 грн.) до 1000 (17 000 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ), в разі повторного протягом 1 року з дня накладення штрафу вчинення порушення  — від 1000 (17 000 грн.) до 1500 (25 500 грн.) НМДГ.

Як відмовитися від участі в тендерному комітеті?

Усвідомлюючи всі ризики виконання обов’язків члена тендерного комітету, чимало працівників воліли б відмовитися від них. Та чи може працівник дозволити собі таку відмову? Їх невиконання й неналежне виконання визнають дисциплінарним проступком (частина 2 статті 65 цього Закону). Тож маємо такі висновки. По-перше, якщо особа працює на посаді, обов’язки за якою передбачають входження до тендерного комітету конкретний працівник, скажімо, начальник планового відділу, заступник керівника юридичної служби, керівник адміністративно-господарського підрозділу і т. д., входить до тендерного комітету (є уповноваженою особою) за посадою), то відмова від виконання цих обов’язків - це підстава звільнити за 3 пунктом ст. 40 Кодексу законів про працю України як систематичне невиконання своїх трудових обов’язків. Ця ситуація складається у випадку, якщо посадова інструкція працівника містить розмите формулювання на кшталт «виконує доручення керівництва». По-друге, якщо при прийомі на роботу посадова інструкція не передбачала автоматичне включення до тендерного комітету і при цьому містила вичерпний перелік чітко визначених обов’язків, жоден з яких не можна трактувати як такий, що зобов’язує виконувати будь-які (у рамках законодавства та кваліфікації працівника) доручення керівництва, то покладання таких обов’язків додатково можна розцінити як зміну істотних умов праці, що за ст. 32 Кодексу законів про працю вимагає згоди працівника та попередження не пізніше аніж за 2 місяці.

За матеріалами журналу

«Радник у сфері державних закупівель»

Тендерний комітет чи уповноважена особа: що обрати?

Як замовнику визначитися з тим, що саме їм потрібно: тендерний комітет щонайменше на п’ятеро осіб чи  уповноважена особа? Тим більше, що Закон України «Про публічні закупівлі» дав право вибору: тендерний комітет чи уповноважена особа. Він діє виключно на власний розсуд. Утім, практика показує, що більшість замовників обирає тендерний комітет.

Переваги тендерного комітету:

 • тендерний комітет – це звичніше явище.  Чого мудрувати: наказ про створення тендерного комітету на два абзаци та положення про цей комітет, про зразок якого подбало Мінекономрозвитку і справу зроблено.
 • хоча ще 2003 року до Національного класифікатора України ДК 003-1995 «Класифікатор професій» офіційно було внесено посаду «фахівець з державних закупівель» зараз перейменовано на «фахівець з публічних закупівель»). Самостійною професією вона не стала, не прижилася, адже до 2016 року замовникам не було потреби вводити такі посади, бо вони все одно мусили створювати підрозділи та направляти працівників на проходження навчання. Окрім того, типової кваліфікаційної характеристики уповноважена особа не має, профільної освіти за таким напрямком підготовки не існує до типових штатів не включено і т. д.;
 • не кожен замовник проводить стільки закупівель, аби завантажити їх підготовкою повний робочий день уповноважену особу;
 • більшість замовників схиляється до необхідності розділити відповідальність за проведення закупівель між кількома особами, яким є тендерний комітет, не допускаючи концентрації відповідальності чи повноважень, у руках 1 працівника, яким є уповноважена особа.

Переваги уповноваженої особи

 • насамперед уповноважена особа, на відміну від членів тендерного комітету, може виконувати свої обов’язки за окремим трудовим договором, тобто бути самостійною штатною одиницею. Оскільки організація та проведення закупівель буде основною  турботою такого фахівця, а не обов’язком «між іншим» на додачу до посадової інструкції, то він приділятиме закупівлям увесь свій час чи зусилля;
 • працівники, які могли б бути включені до складу тендерного підрозділу, не відволікатимуться від своїх основних обов’язків як на організацію та проведення закупівлі, бо це робить уповноважена особа;
 • утримання  додаткової штатної одиниці спеціаліста з публічних закупівель, тобто уповноваженої особи, переважно дешевше, аніж створення тендерного комітету з людей, що вже працюють.  Замовники при формуванні тендерного комітету вкрай рідко не винагороджують членів тендерного комітету чи встановленням надбавки до посадового окладу (наприклад, за виконання особливо важливої роботи чи за інтенсивність праці в розмірі до 50 % від посадового окладу), чи постійними підвищеними преміями. Надбавка у 50 % посадового окладу для 5 працівників = 2,5 умовних посадових оклади. Інакше кажучи, встановити оклад уповноваженій особі явно економніше, аніж витрачати понад два такі оклади на надбавки на тендерний комітет;
 • ефективнішим використання коштів буде і при підвищенні кваліфікації уповноваженої особи коштом замовника: за гроші, необхідні для оплати курсів п’яти людей, уповноважена особа зможе проходити навчання щоквартально. Не кажучи вже про те, роботу на умовах безстрокового трудового договору: якщо кошторис замовника — лише на кілька закупівель, то він може укласти строковий трудовий договір лише на час, достатній для проведення закупівель;
 • як свідчить практика, нерідко робота тендерного відділу демонструє справедливість твердження «Хочеш занапастити справу —  створи комісію». Уповноважена особа має певні переваги організаційного характеру;
 • уповноважена особа ніколи не викликає питання дотримання кворуму чи банальної неможливості зібрати в одному місці в один і той самий час групу осіб, готову до обговорення питання, яким є тендерний комітет;
 • уповноважена особа не буде без кінця сперечатися, затягуючи строки підготовки тендерної документації чи оцінки пропозицій;
 • коли на підприємстві є уповноважена особа,  завжди буде відомо, з кого спитати за недоліки, що краще, чим тендерний підрозділ.

Перевірка довідки про несудимість онлайн

Замовити довідку про несудимість можна онлайн через запит в електронній формі на сайті МВС. Зміни полягають у нових можливостях веб-сервісу МВС. Розглянемо алгоритм дій з перевірки даного документу.

Як перевірити онлайн, чи готова довідка про несудимість?

Необхідно скористатися сервісом онлайн перевірки, чи готова довідка про несудимість (вид електронної адміністративної послуги «Перевірка статусу довідки»). Після того, як ви надішлете запит, перед вами відкриється сторінка зі сповіщенням «Заявка з номером ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ готова».

Після того, як ви скористались опцією «Завантажити довідку», перед вами відкриється наступна сторінка, на якій ви матимете змогу завантажити онлайн як електронну довідку у форматі pdf, так і файл з ЕЦП. Файли, що надійшли на електронну пошту. Файли, які можливо завантажити за допомогою описаної адміністративної послуги, є однаковими за змістом, що й підтвердить перевірка.

Ви маєте можливість побачити, який вигляд має така довідка про несудимість, щоб перевірка буде достовірнішою. Зауважимо, що при заповненні електронної форми запиту можна обрати спосіб отримання як «в електронному вигляді», так і «в паперовому й в електронному вигляді». В обох випадках довідка про несудимість буде додатково надіслана на електронні пошти, які вказували заявники при оформленні замовлень, а також вони мають ідентичний вигляд.

Як перевіряється онлайн довідка МВС про несудимість.

За допомогою сервісу Міністерства внутрішніх справ України, проводиться перевірка легітимності документу. Для здійснення перевірки беремо інформацію, яку містить довідка МВС, тобто вносимо у відповідні поля номер, дату народження особи та натискаємо «ЗНАЙТИ».

Перевірка електронної цифрової печатки МВС

Перевірити цю цифрову печатку можна на сайті Центрального засвідчувального органу, скориставшись державним онлайн-сервісом перевірки. Важливо! Для здійснення перевірки необхідно підвантажити обидва файли (довідка про несудимість + ЕЦП).

 

 

Як замовити онлайн довідку про несудимість, відсутність судимості

Відсутність судимості за злочини з корисливих мотивів, у службової чи посадової особи учасника, котра підписала тендерну пропозицію, у фізичної особи-учасника, тобто довідка про несудимість — є обов’язковою умовою участі в закупівлі, що прямо передбачено ч.1 ст.17 Закону України «Про публічні закупівлі».

Замовити довідку про несудимість онлайн

У листі від 31.07.2017 №16/1-2002 Міністерство внутрішніх справ України зазначило, що запровадило можливість отримання відомостей стосовно наявності судимості в учасників процедур закупівлі й/або службової чи посадової особи учасника онлайн за запитом фізособи в електронній формі за умови ідентифікації завдяки електронному цифровому підпису (ЕЦП) через сайт МВС. А також МВС анонсувало, що надалі заявник сам зможе замовити онлайн отримання даних про несудимість на власну електронну пошту, при цьому довідка буде завіреною електронною і цифровою печаткою. Можна замовити довідку онлайн через запит в електронній формі на веб-сайті МВС. Зупинимося на покроковому алгоритмі дій та сутності процедури. Зміни полягають у нових онлайн можливостях веб-сервісу МВС, щоб довідка про несудимість стала доступнішою для заявника.

Сервіси замовлення відомостей про несудимість онлайн

Замовлення довідки про несудимість онлайн можна здійснити за допомогою сервісу mvs.gov.ua. Повторювати це не обов’язково, оскільки аналогічні можливості надає сервіс hcs.gov.ua. Вибір використання сервісу, завядки якому буде оформлена довідка, залишається за користувачем.

Сповіщення на електронну пошту онлайн

Одразу після вчинення всіх необхідних дій для замовлення онлайн довідки про несудимість на електронну пошту прийде сповіщення. Зверніть увагу, що на початку функціонування сервісу в сповіщенні, яке приходить на електронну пошту, могла бути відсутня інформація щодо посилань, за допомогою яких можна перевірити, чи готова довідка про несудимість. Та значної ролі це не відіграє, оскільки це лише зручність та ще одна підказка для користувачів. Коли довідка, що засвідчує несудимість, буде оформлена Департаментом ІТ МВС, то на електронну пошту прийде нове сповіщення. В ньому буде зазначено, що довідка про несудимість в електронному форматі pdf надіслана онлайн на електронну пошту, а також прикріплено файл з електронною цифровою печаткою МВС. Тобто, як бачимо, Міністерство внутрішніх справ зробило зручнішим сервіс «довідка онлайн».

Довідка, що засвідчує несудимість, онлайн є безкоштовною, проте строки її виготовлення, передбачені нормативно-правовим актом, залишилися незмінними (до 30 календарних днів за запитом фізособи).

Якщо потрібна довідка швидко, то ми можемо її оформити за 4 робочих години, надішлемо скан-копію на ваш емейл і зробимо доставку оригіналу Новою поштою.

 

Термін дії довідки про несудимість, відсутність судимості

Коли і кому потрібна довідка про несудимість?

Cпочатку ми спробуємо розібратись, що це за документ. Потім розглянемо ситуації, скільки діє довідка про несудимість в середині країни та за межами в різних ситуаціях.

Довідка про несудимість – це встановленої форми документ, потрібний при оформленні різноманітних документів. Життєві ситуації, коли потрібен цей документ:

 • працевлаштування (в Україні, за кордоном, держоргани, таксі Убер тощо);
 • оформлення опіки або усиновлення;
 • отримання різних дозволів, ліценцій та сертифікатів;
 • видачі посвідки для проживання;
 • участів в держзакупівлях;
 • отримання громадянства;
 • видачі візи в посольстві;
 • відновлення паспортних документів;
 • для установ іноземних держав;
 • іншої мети.

Скільки діє довідка про несудимість?

Для підтвердження юридичних фактів важливо пред'являти тільки чинні документи, в яких не закінчився термін дії. В іншому випадку вони не матимуть юридичної сили, тобто доведеться знову переоформлювати весь пакет документів. Щоб відповісти на питання, скільки діє довідка, що засвідчує відсутність судимості, варто з'ясувати, в який термін вона оформляється. Тоді можна уникнути багатьох проблем.

Спробуємо з'ясувати, скільки діє довідка про відсутність судимості. Однозначної відповіді на це питання немає. Термін дії різний залежно від ситуації. Здебільшого це залежить від обставин.

Термін дії довідки про несудимість для тендеру, участі в державних закупівлях?

Щороку більше 200 тисяч учасників системи публічних закупівель Prozorro звертаються за довідкою, що підтверджує їхню несудимість. Адже коли підприємець чи підприємство перемогли в тендері Прозоро, їм необхідно «завантажити» довідку в систему в термін протягом 5 календарних днів. В іншому випадку замовник може відмінити своє рішення про визначення переможця закупівлі.

Скільки дійсна довідка про несудимість для працевлаштування?

При прийнятті на роботу взагалі забороняється вимагати відомості щодо партійності, національності, походження, реєстрації місця проживання, перебування та інші документи, якщо їх подання не передбачено чинним законодавством. Роботодавці, зазвичай, не включають дані щодо несудимості в перелік документів для оформлення на роботу. Але бувають винятки. Наприклад, для працевлаштування на держслужбу, оформлення свідоцтва на зайняття адвокатською діяльністю, оформлення сертифіката аудитора. То скільки ж часу діє довідка про несудимість при прийомі на роботу? Який її термін дії? Цей термін кожен роботодавець встановлює самостійно. Здебільшого він становить до 1 календарного місяця, але чим «свіжіша» довідка, тим краще.

Термін дії довідки про несудимість для оформлення зброї

У дозвільній системі є форма заяви, в якій людина вказує паспортні дані і надає свою згоду, щоб працівники дозвільної  перевірили в МВС на наявність (відсутність) судимості. Однак ця перевірка займе значно більше часу, чим коли людина сама надала довідку. Бо заяву із копію паспорту дозвільна система надає в МВС, яке в свою чергу буде оформляти довідку в термін до 2 тижнів. Тому, якщо надати одразу довідку про несудимість в дозвільну систему, то це прискорить процес видачі дозволу на зброю.

Хочете дізнатися, коли потрібно ставити апостиль на Ваші документи, як і де швидко його поставити – дивіться відео нижче!

 

 

Скільки дійсна довідка про несудимість для отримання закордонного паспорту?

При зверненні до міграційної служби людина обов’язково перевіряється на наявність заборон на виїзд у зв’язку із судимістю. Утім,  витребування в цій ситуації довідки щодо несудимості є зовсім неправомірним. Паспортна служба має самостійно подати запит, щоб переконатися в доброчесності громадянина. Це чітко вказано в Наказі МВС №1603 від 21.12.04..

Термін дії довідки про несудимість для оформлення візи

Треба мати на увазі, для якої країни людина оформляє візу. Адже, незважаючи на впровадження в Україні «безвізу», отримання довідки про несудимість для оформленні візи є досить поширеною ситуацією. Наприклад, якщо це США, то довідка про несудимість діятиме 3 місяці. Більш достовірну інформацію можуть повідомити  посольства або консульства країни виїзду. Утім, варто пам’ятати, з меншим терміном дії краще уникнути зайвих проблем при оформленні візи.

Термін дії довідки про несудимість при оформленні громадянства

Довідка про відсутність судимості для отримання громадянства в Україні діє до 1 місяця. Утім, для уникнення зайвих питань краще надати держоргану довідку, оформлену нещодавно. Наприклад, в термін до 10 днів до моменту звернення, адже за місяць може з’явитись кримінальне провадження.

Термін дії довідки про несудимість при оформленні документів для опіки, усиновлення, створення прийомної сім’ї

Наступний варіант розвитку подій - вирішення питань, пов'язаних з опікою, піклуванням або усиновленням. Тут теж необхідна довідка. Зазвичай, в цій ситуації термін дії довідки щодо несудимості становить не більше 1 місяця. Більш точну інформацію варто дізнатися в самих органах опіки, піклування, організації, котра проводить усиновлення. Відповідальні працівники цих структур точно скажуть, скільки буде дійсна довідка про несудимість та точний термін дії

Отже, нам вдалось з'ясувати, як виглядає довідка про несудимість і де її взяти. Крім того, ми проаналізували термін дії та з'ясували, скільки діє довідка про відсутність судимості в тій чи іншій ситуації. Як бачимо, немає єдиної відповіді на це питання. Краще уточнювати термін дії там, куди вона буде пред'являтись. Лише в цьому випадку можна точно знати. Отже, висновок такий: чим свіже довідка по несудимості, тим менша ймовірність того, що її вважатимуть недійсною. Тому краще всього замовляти її незадовго до звернення в той чи інший орган або установу.

Якщо у вас виникають інші питання щодо терміну довідки, що підтверджує несудимість, ви можете швидко отримати консультацію нашого фахівця за нижче вказаними телефонами.

Як за 5 хвилин замовити термінову довідку про несудимість?

 1. Пишіть на вайбер +380 95 531 63 80 або на емейл Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 2. вишліть нам фото паспорта;
 3. позначте термін і мету, наприклад, тендер, та адресата Новою поштою (населений пункт, номер поштового відділення, мобільний і ПІБ).
 • 1_sk
 • arma_logo
 • avenir-corporatio
 • baltia_druk
 • bank_kipru
 • cul
 • financial-initiative
 • fininiciativa
 • indar
 • infoton
 • interagro
 • konica-minolta
 • kt-logo
 • lavina
 • marketukraine
 • megapolis
 • mostobud
 • nextrealty
 • slavutich
 • tc-contact
 • tk
 • ua-news
 • ukr-exim-bank
 • vels-organic
 • venbest