Блоги (UA)

Посадова інструкція фахівця з публічних закупівель

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

__________________

«    » ____________ 2019 р.

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

провідного фахівця з публічних закупівель

 

 

І. Загальні положення

1. Провідний фахівець з публічних закупівель призначається на посаду і звільняється з посади наказом ________________________________ (далі - _______ ) за поданням голови комітету з конкурсних торгів.

2. Провідний фахівець з публічних закупівель безпосередньо підпорядкований голові комітету з конкурсних торгів.

3. У своїй роботі провідний фахівець з публічних закупівель керується Конституцією України, Законом України «Про здійснення публічних закупівель» № 2289 від 01.06.2010р. (введений в дію 30.07.2010р.) (далі – Закон) зі змінами та доповненнями, нормативно-правовими і законодавчими актами України, що стосуються організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти, а також Положенням про комітет з конкурсних торгів__________________________________________________.

4. Провідний фахівець з публічних закупівель має повну вищу освіту та свідоцтво про підвищення рівня кваліфікації у сфері публічних закупівель.

5. Провідний фахівець з публічних закупівель повинен знати: закони, постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня _______________________________ та порядок проведення закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти.

6. Провідний фахівець з публічних закупівель зобов’язаний пройти навчання у сфері здійснення публічних закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим органом – Міністерством економіки України (далі - МЕУ).

8. Не рідше одного разу кожні два роки у порядку, встановленому МЕУ, провідний фахівець з публічних закупівель повинен здійснити підвищення кваліфікації у сфері здійснення публічних закупівель.

 

ІІ. Обовязки провідного фахівця з публічних закупівель

Провідний фахівець з публічних закупівель зобов’язаний:

 • щороку розробляти, відповідно до затвердженої форми та надавати до бухгалтерії ___________ річний план закупівель за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень, а робіт – 300 тисяч гривень для надсилання (надання) ГУДКУ в ___________________ області;
 • оприлюднювати річний план закупівель та зміни до нього шляхом розміщення в Інтернеті (на власному веб – сайті університету) протягом 5 робочих днів з дати їх затвердження;
 • річний план, кошторис (тимчасовий кошторис), фінансовий план (план асигнувань, план використання бюджетних коштів, зміни до них надсилати МЕУ протягом 5 робочих днів з дня їх затвердження;
 • надавати відповідальній особі за укладення договору або до бухгалтерії для направлення до ГУДКУ в ______________________ області для здійснення оплати за договорами про закупівлю:
 • звіт про результати проведення процедури закупівлі;
 • копію оголошення про проведення процедури закупівлі;
 • копію повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів;
 • копію відомостей про рішення МЕУ про погодження процедури закупівлі (у разі застосування процедури закупівлі в одного учасника);
 • копію оголошень про результати процедури закупівлі, що були опубліковані в державному офіційному друкованому виданні з питань публічних закупівель – інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» (далі – ІБ «ВДЗ»);
 • готувати та надавати факсом та поштою для оприлюднення в ІБ «ВДЗ»:
 • оголошення про проведення відкритих торгів;
 • оголошення про проведення процедури двоступеневих торгів;
 • оголошення про проведення попередньої кваліфікації;
 • запит цінових пропозицій;
 • інформацію про застосування процедури закупівлі в одного учасника;
 • повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції;
 • відомості щодо рішення МЕУ про погодження або відмову в погодженні застосування процедури закупівлі в одного учасника;
 • оголошення про результати процедури закупівлі (оголошення про результати проведення торгів, повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації, інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій, інформація про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, повідомлення про відміну процедури закупівлі в одного учасника);
 • готувати та направляти електронною поштою для оприлюднення на веб-порталі МЕУ інформацію про закупівлю, а саме:
 • оголошення про проведення процедури закупівлі – після публікації в ІБ «ВДЗ», але не пізніш як за 30 днів до дня розкриття пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційних пропозицій;
 • обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника – одночасно з оголошенням про проведення процедури закупівлі;
 • відомості щодо рішення МЕУ про погодження або відмову у погодженні застосування процедури закупівлі в одного учасника – не пізніш як через 15 робочих днів з дати видачі листа-погодження (листа про відмову у погодженні);
 • документацію конкурсних торгів або кваліфікаційну документацію – після публікації оголошення про проведення процедури закупівлі в ІБ «ВДЗ», але не пізніш як за 30 днів до дня розкриття пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційних пропозицій;
 • зміни до документації конкурсних торгів або кваліфікаційної документації та роз’яснення до неї (у разі наявності) – протягом 3-х робочих днів з дня прийняття рішення про їх внесення, але не пізніш як за 7 днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційних пропозицій;
 • протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій – протягом 3-х робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій;
 • інформацію про відхилення пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій та підстави такого відхилення у вигляді протоколу – протягом 3-х робочих днів з дня прийняття такого рішення;
 • повідомлення про акцепт пропозицій конкурсних торгів або цінової пропозиції – протягом 3-х робочих днів з дня прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі;
 • повідомлення учасників про результати процедури закупівлі – протягом 3-х робочих днів з дня прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі;
 • повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації – протягом 3-х робочих днів після її завершення;
 • оголошення про результати процедури закупівлі – після публікації в ІБ «ВДЗ», але не пізніше як через 7 днів з дня укладення договору про закупівлю або прийняття рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися;
 • повідомлення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися, повідомлення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності) – протягом 3-х робочих днів з дати прийняття такого рішення;
 • звіт про результати проведення процедури закупівлі – протягом 3-х робочих днів з дня його затвердження;
 • інформацію про одностороннє розірвання договору про закупівлю (у разі наявності) – протягом 5-и робочих днів з дня прийняття такого рішення;
 • додатково оприлюднювати інформацію щодо торгів зазначену вище на веб-сайті ___________;
 • готувати та надіслати органу оскарження – Антимонопольному комітету України (у разі отримання скарги) на його запит інформацію, завірені належним чином документи та матеріали щодо проведення процедур публічних закупівель, протягом 3-х робочих днів з дня отримання відповідного запиту;
 • готувати та подавати на затвердження голові комітету з конкурсних торгів (заступнику голови комітету з конкурсних торгів) документацію конкурсних торгів (кваліфікаційну документацію), відповідно до затвердженої форми та включаючи до її складу технічне завдання (специфікацію), надане керівником структурного підрозділу або робочої групи;
 • протягом 3-х робочих днів з дня отримання від фізичної/юридичної особи відповідного запиту безоплатно надсилати або надавати документацію конкурсних торгів (кваліфікаційну документацію);
 • готувати роз’яснення щодо документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації) за підписом голови комітету з конкурсних торгів (заступника голови комітету з конкурсних торгів) у разі отримання запиту;
 • надавати роз’яснення на запит протягом 3-х днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів (кваліфікаційну документацію);
 • у разі внесення змін до документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації), повідомляти письмово протягом 1-го робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів (кваліфікаційну документацію);
 • здійснювати прийняття та реєстрацію пропозицій учасників торгів;
 • на запит учасника протягом 1-го робочого дня з дня надходження запиту підтверджувати надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати і часу;
 • пропозиції конкурсних торгів, отримані після закінчення строку їх подання, не розкривати і повернути їх учасникам, що їх подали;
 • вести та оформляти протоколи засідань комітету з конкурсних торгів;
 • завірену підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою копію протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надавати будь-якому учаснику на його запит протягом 1-го робочого дня з дня отримання такого запиту;
 • надсилати (у разі наявності) інформацію про відхилення пропозиції конкурсних торгів, кваліфікаційної або цінової пропозиції із зазначенням підстави учаснику або учаснику попередньої кваліфікації, пропозиція якого відхилена, протягом 3-х робочих днів з дня прийняття такого рішення та оприлюднювати його відповідно до статті 10 Закону;
 • повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися надсилати МЕУ та усім учасникам протягом 3-х робочих днів з дня прийняття відповідного рішення;
 • протягом 1-го робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця надсилати переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції, а всім учасникам – письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника-переможця, пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки;
 • протягом 7-и днів з дня укладення договору про закупівлю або прийняття рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися направити на публікацію у ІБ «ВДЗ» та для оприлюднення на веб-порталі МЕУ оголошення про результати проведення процедури закупівлі;
 • надіслати запрошення до участі у другому етапі двоступеневих торгів;
 • надсилати запит щодо цінових пропозицій не менше ніж трьом учасникам (за поданням робочої групи або відповідальної особи);
 • у строк, що не повинен перевищувати 10 днів з дати розкриття кваліфікаційних пропозицій, повідомити кожного учасника про результати попередньої кваліфікації;
 • надіслати запрошення до подальшої участі у торгах (конкурсних торгах) всім учасникам, які пройшли відбір за результатами попередньої кваліфікації учасників;
 • для застосування процедури закупівлі в одного учасника за підписом голови комітету з конкурсних торгів надсилати до МЕУ документи, визначені Порядком погодження застосування процедури закупівлі в одного учасника, затвердженим Кабінетом Міністрів України;
 • надсилати запрошення на участь у процедурі закупівлі в одного учасника;
 • готувати звіт про результати процедури закупівлі;
 • забезпечувати оперативне інформування членів комітету з конкурсних торгів стосовно організаційних питань його діяльності;
 • за дорученням голови комітету з конкурсних торгів виконувати іншу організаційну роботу;
 • забезпечувати відповідно до законодавства зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель;
 • щоквартально складати звіт про проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти за формою № 1 торги (тендери) та направляти його до Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України;

- вміти працювати з табличним редактором Microsoft Excel (виконувати розрахунки, аналізувати дані), текстовим редактором Microsoft Word (складати листи, протоколи, накази, звітності для вищих органів та інших підрозділів _______ );

 • складати протоколи засідань комітету з конкурсних торгів ________ щодо закупівель до 100 тисяч гривень та вести їх реєстрацію;
 • протягом усього процесу здійснення процедури закупівлі забезпечувати конфіденційність інформації, наданої учасниками.

 

ІІІ. Права провідного фахівця з публічних закупівель

Провідний фахівець з публічних закупівель має право одержувати від виконавців і керівників структурних підрозділів __________ інформацію, необхідну для виконання своїх службових обов’язків.

Провідному фахівцю з публічних закупівель забороняється ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

ІV. Відповідальність провідного фахівця з публічних закупівель

Провідний фахівець з публічних закупівель несе відповідальність за:

- дотримання вимог норм чинного законодавства та нормативних документів;

- якість і своєчасність виконання покладених на нього цією посадовою інструкцією обов’язків;

- повноту та достовірність інформації, що публікується в ІБ «ВДЗ» та оприлюднюється на веб-порталі МЕУ

- надання достовірної інформації учасникам процедур закупівель та співробітникам університету;

- дотримання правил внутрішнього розпорядку _______;

- дотримання інструкції з охорони праці.

 

 

Провідний фахівець з публічних закупівель                     _______________

Головний бухгалтер                                                            _______________

Начальник юридичного відділу                                          _______________

 

Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» надає  будь-якій фізичній чи юридичній особі право отримати інформацію про зареєстровані права на своє або чуже нерухоме майно та їх обтяження, які містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

У Державному реєстрі прав реєструються речові права та їх обтяження на земельні ділянки, а також на об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни призначення, а саме: підприємства як єдині майнові комплекси, житлові будинки, будівлі, споруди, а також їх окремі частини, квартири, житлові та нежитлові приміщення.

Що таке витяг з реєстру нерухомого майна?

Інформаційна довідка (витяг) з державного реєстру речових прав на нерухому майно може знадобитись для оцінки своїх ризиків при вчиненні правочинів щодо нерухомого майна. Документ допоможе дізнатися про існування, зміну чи припинення обтяжень нерухомого майна, звернені стягнення предмету обтяження та іншу інформацію.

Наприклад, можна перевірити обтяження на квартиру чи інше нерухоме майно.

Інформація з Державного реєстру прав надається без використання спеціальних бланків, проставлення підпису та печатки державного реєстратора прав на нерухоме майно.

Надання довідки забезпечується за допомогою програмних засобів шляхом здійснення  пошуку відомостей про зареєстровані обтяження, завантаження та перегляду витягу в електронній формі із можливістю подальшого використання, у тому числі друку.

Хто може отримати у нас витяг з реєстру нерухомого майна щодо свого або чужого майна?

Надаємо витяги:

 • фізичним особам;
 • юридичним особам та їх представникам (без пред’явлення нам довіреності).

За якими критеріями ми здійснюємо пошук в реєстрі?

Пошук здійснюється за одним із критеріїв:

 • за адресою;
 • за реєстраційним номером об'єкту нерухомості;
 • за кадастровим номером земельної ділянки;
 • пошук відомостей за ідентифікаційними даними фізичної особи або юридичної особи.

Як за 5 хвилин замовити витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна онлайн, не виходячи з дому чи офісу?

Для отримання документу телефонуйте (095) 531-63-80 та напишіть на e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 • що вам потрібен витяг;
 • один із вищезазначених критеріїв пошуку в реєстрі, наприклад, назву та код ЄДРПОУ юридичної особи;
 • свій мобільний контактний телефон для уточнення замовлення.

Вартість та термін оформлення

Ціна

 Термін оформлення

150 грн.

 1 робочий день

За надання інформації з держреєстру ми сплачуємо адміністративний збір (плата за витяг), розмір якого вже включено у вартість наших послуг

В яких регіонах України ми працюємо

Допоможемо отримати документ за кордоном та в Україні  (м. Київ, Одеса, Івано-Франківськ, Львів, Луцьк, Вінниця, Кропивницький, Дніпро, Миколаїв, Запоріжжя, Херсон, Чернігів, Черкаси, Житомир, Полтава, Суми, Рівне, Тернопіль, Ужгород, Харків, Хмельницький, Чернівці та інших населених пунктах.

Інформація з Державного реєстру прав містить актуальні на дату та час надання відомості про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження, наявні в ньому, а також відомості з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек, які є архівною складовою частиною Державного реєстру прав, або відомості про відсутність зареєстрованих речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Інформація з Державного реєстру прав надається незалежно від місцезнаходження нерухомого майна

Інформаційна довідка буде містити таку інформацію:

 • об’єкт нерухомого майна та його адреса;
 • підстава виникнення права власності;
 • форма власності та розмір частки;
 • прізвище, ім’я, по-батькові власника/власників ( крім реквізитів документа, що посвідчує особу та реєстраційного номера облікової картки платника податку );
 • інформація про реєстрацію іншого речового права (наявність/відсутність);
 • інформація про державну реєстрацію іпотек (наявність/відсутність);
 • інформація про державну реєстрацію обтяжень (наявність/відсутність).

Якщо нерухомість відсутня, то у витягу буде зазначено, що за вказаними параметрами запиту в Державному реєстрі нерухомого майна  інформація відсутня.

 

 

Заборона виїзду за кордон

Кому тимчасово обмежують виїзд з України:

 • людям, обізнаним з відомостями, котрі становлять держтаємницю;
 • особам, щодо яких було застосовано запобіжні кримінально-правові заходи;
 • засудженим за злочин;
 • тим, хто ухиляється від зобов’язань за судовими рішеннями, рішенням інших держорганів, їх посадових осіб;
 • людям, які перебувають під адміннаглядом Нацполіції.

Основні причини заборон для виїзду за межі країни:

 • борги по аліментам;
 • непогашений кредит;
 • штрафи за комунальні послуги;
 • несплата штрафів за порушення дорожнього руху;
 • невиплата заробітної плати керівником юридичної особи;
 • податковий борг.

Якщо такі можуть бути, то перед плануванням відпуски чи відрядження за кордон, краще перевірити інформацію про себе у «stop-листі» прикордонників, щоб не ризикувати закінчити свою поїздку на кордоні.

Як можна було перевірити онлайн заборону виїзду

Ще в 2017 році в громадян була можливість подати запит онлайн в електронній формі на сайті Державної прикордонної служби України (ДПС), яка веде список осіб, яким заборонено виїзд за кордон.

2018 й 2019 року цей реєстр не працює, виходячи з положень Закону “Про захист персональних даних”. Натомість подаються  письмові запити засобами поштового зв’язку або ж особисто в Києві в громадську приймальню ДПС. Відповіді від цього органу також в письмовому вигляді.

Як проконсультуватись щодо отримання довідки про відсутність обмежень на перетин державного кордону?

1. Телефонуєте або пишите на Вайбер +38 095 531 63 80 ;

2. або надсилаєте на емейл: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. свої запитання:

Форма та зміст заяви про відсутність тимчасових обмежень щодо перетинання державного кордону

Відповідно до законодавства ми подаємо звернення до прикордонників за спеціально встановленою формою із зазначенням певних реквізитів, як того вимагає Головний центр обробки спецінформації ДПС. Від Вас потрібна лише фото або скан копія паспорту на наш емейл або Вайбер.

Чи можливо виїхати за кордон, маючи борги за аліментами?

Найпоширенішими на практиці є ситуації заборони виїзду неплатників аліментів і боржникам банків. За даними Мінюсту в Україні близько 100 тис. осіб мають заборону на виїзд за кордон, бо не сплачують аліменти. Справа в тому, що свого часу  П. Порошенко підписав Закон щодо посилення захисту прав дітей на належне утримання, в тому числі аліменти, що вдосконалило порядок стягнення в примусовому порядку заборгованості з аліментів. Закон запровадив низку заборон й обмежень по відношенню до осіб, котрі не платять аліменти.

Тепер за наявності заборгованості по аліментам, коли її розмір перевищує платежі за певну кількість місяців, виконавці своїми рішеннями встановлюють тимчасові обмеження на право виїзду з України до погашення аліментної заборгованості у повному обсязі. Ця заборона відбується без рішення суду. Однак, коли аліменти оплачені, обмеження будуть переглянуті.

Поради юристів боржникам банків для виїзду за кордон

Заборона на виїзд з нашої країни можлива виключно в судовому порядку за зверненням виконавця, коли в судовому засіданні буде доведено, що позичальник дійсно ухиляється від сплати. Але, як показує практика, наші суди не завжди сумлінно дотримуються встановлених для них норм. «Ухилення» також є оціночним поняттям, не визначеними на законодавчому рівні, тому встановлюється в кожному випадку окремо.

Разом з тим, якщо людина має кредит та іноді допускає незначну прострочку, то в цьому випаду заборона на виїзд навряд чи буде встановлена.

Інша справа, коли існує судове рішення про стягнення заборгованості, людині надходили листи від державного (приватного) виконавця, і суд вправі встановити таку заборону. Справа розглядається лише за участю виконавця, без викликів, повідомлень сторін, інших заінтересованих осіб.

Заборона виїзду за кордон із-за штрафів за порушення водіями правил дорожнього руху

Подібні випадки трапляються рідше. Сума штрафів, зазвичай, становить від кількох тисяч гривень. Причому на кордоні таких людей на затримують, а лише не пускають далі або відправляють додому.

Якщо Ви як водій абсолютно не впевнені у відсутності штрафу, то юристи рекомендують перевірити, щоб не було несподіванок на кордоні.

Заборона виїзду у зв’язку з боргами за комунальні послуги

В цьому випадку суд має встановити борг, щоб його добровільно погасити. Коли боржник добровільно не погасив, відбувається примусове стягнення через виконавче провадження. За таких умов людині може бути відмова у праві на виїзд. Заборона може існувати навіть через несплату квитанцій “Укртелекому”.

Так, за інформацією заступника міського голови міста Дніпра Михайло Лисенка станом на 1 травня минулого року 385 мешканців Дніпра не можуть виїхати через борги за «комуналку». Загалом, за комунальні послуги українці заборгували близько 55 мільярдів гривень.

Заборона на виїзд керівникам підприємств через невиплату зарплат

Суди також забороняють виїжджати за кордон тисячам керівників юросіб, котрі мають заборгованість з виплат зарплат підлеглим. Виконавча служба звертається до органів прикордонних служб для відмови таким керівникам у виїзді за межі країни навіть за наявності паспортів, віз та проїзних документів. Департамент виконавчої служби Мінюсту активно запроваджує заборони щодо керівників, що допускають невиплату зарплат.

Наші поради щодо оскарження заборони на перетин кордону

Як тільки людина дізналася, що їй заборонено покидати територію України, одразу необхідно оскаржити цю заборону до суду апеляційної інстанції. Оскільки людина була відсутня під час винесення рішення, то впродовж 5 днів, які рахуються з дня отримання нею копії судової ухвали , можна оскаржити заборону в апеляції. Однак касаційному оскарженню ці рішення вже не підлягають.

Обов’язок підтвердження таких обставин належними доказами покладено на виконавця, котрий ініціює встановлення тимчасового обмеження на виїзд людини за межі країни. В свою чергу, наші суди на свій розсуд належно проводять дослідження доказів  просто прислухаються до юридичних аргументів виконавчої служби.

Рішення судів щодо тимчасового обмеження виїзду з країни ухвалюються на етапі виконання судових рішень. Саме тому оскаржити заборони разом з судовим рішенням по справі неможливо. Таким є правовий висновок Верховного Суду від 23.09.15. (справа №6-716цс15).

Юридичною підставою для винесення ухвали щодо заборони виїзду за кордон має бути доведення факту саме умисного ухилення і не виконання судового рішення.

Ухилення від виконання не може бути вчинене умисно, коли боржник просто немає коштів на сплату. Виконавці часто вказують, начебто людина ухиляється від рішення суду, бо не являється на їхні виклики. Утім, часто самі виконавці перевантажені роботою і не перевіряють дійсне місце проживання, а надсилають свої виклики на помилкові адреси. Таким чином, боржник не отримує виклик і фактично не знає, що існує виконавче провадження.

 

 

 

 

 

Апостиль на рішення суду терміново + переклад

Апостиль ставиться, щоби рішення суду набуло юридичної сили в міжнародних ділових відносинах. Проставляє апостилі на рішеннях судів Міністерство юстиції України.

Під час апостилювання міністерство перевіряє достовірність рішення, автентичність печатки і підпису судді, що засвідчив документ. Слід зазначити, що оригінал судового рішення зберігається в суді. На руки видається засвідчена суддею копія, на якій ставлять апостиль.

Апостиль рішення суду про розірвання шлюбу (розлучення)

Апостиль, в тому числі на рішенні суду про розлучення, ставиться безпосередньо або на вільному місці, або на зворотній стороні, або на аркуші паперу, котрий пришивається до рішення. Разом з тим в частині країн: Австрія, Бельгія, Об’єднане Кололівство, Іспанія, Італія, Швейцарія, Франція, Португалія, Нідерланди) застосовується процедура подвійного апостилю.

Хочете більше знати, що таке апостиль, як і де його швидко поставити на Ваші документи – дивіться відео нижче!

 

 

Як поставити апостиль на рішенні суду?

 1. Щоби замовити, телефонуйте (095) 531-63-80 (він же Вайбер) або контактуйте через e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 2. повідомте нам свій мобільник, для доставки Новою поштою – місто/село, № від-ння, ПІБ і моб. тел. людини, яка буде отримувати, коли відправлення за межі України – місто, прізвище, ім’я і моб. тел..

Строк і ціна проставлення апостилю

Вартість  

(грн.)

Термін

(роб. дні)

350

5-6

Переклад рішення суду з нотаріальним засвідченням

залежить від мови

1

Доставка Новою поштою або DHL

поштовий тариф 

 1

 

Особливості засвідчення рішення суду апостилем

Процедура отримання апостиля на рішення українського суду є однією з найскладніших через порушення в оформленні цього документа: невідповідність стандартам Мінюсту підпису, печатки, даних судді, «згідно з оригіналом» та ін..

Якою має бути печатка на рішенні суду

Потрібна гербова печатка, яка є в базі Мінюсту. Трапляються випадки, коли печатку змінили і в архіві міністерства поки її немає.

Яким має бути підпис судді

Справа в тому, що абсолютно усі суди надсилають до Мінюсту зразки підписів своїх суддів. Підпис судді при апостилюванні звіряється із цими зразками. Тому коли берете в суді собі копію рішення, то перевіряйте, чи завірено воно саме підписом судді, а не іншою особою, наприклад його помічником.

Вимоги до необхідних елементів ні рішенні суду

Для швидкого апостилювання ухвали або рішення суду на них мають були присутні такі елементи:

 • надписи, що копія вірна, оригінал рішення знаходиться в архіві, саме рішення уже набрало законної сили;
 • підпис і ПІБ судді;
 • гербова печатка.

Допоможемо успішно оформити апостиль на рішенні суду:

 • ми подбаємо, щоби процедура апостилю пройшла в максимально короткий термін;
 • візьмемо на себе турботи щодо цієї процедури;
 • надамо рішення суду + апостиль, що має юридичну силу – буде доставка по Україні й світу;
 • замовлення можна зробити через Інтернет мережу;
 • дамо підказки по юридичних тонкощах оформлення;
 • послуги офіційного перекладу + нотаріус;
 • якщо замовите – оформимо з міністерства довідку про несудимість;
 • різні варіанти розрахунку.

Довідка про несудимість для тендера терміново

Терміново знадобилася довідка МВС про несудимість для Прозоро?

Тендерні пропозиції дуже пильно розглядають фахівці тендерного комітету замовника. Як показує практика, вони придумують підстави, щоб дискваліфікувати учасників, в тому числі через відсутність даних про несудимість. Тому Вам так важливо в 5 денний термін виконати законодавчі формальності.

Види довідок для тендера

Згідно з положеннями законодавства України в сфері державних закупівель довідки для участі в тендері складають близько 20 позицій:

 • інформаційна довідка з НАЗК, що службова чи посадова особа - представник учасника, або фізособа як учасник не притягувалися раніше за корупційні дії (правопорушення);
 • довідка про відсутність в учасника заборгованості з податкової інспекції;
 • довідка по несудимість з МВС, що особа учасника не було засуджено, судимість знята або ж погашена і не в розшуку;
 • юрособа не вносилося до реєстру осіб за корупційні правопорушення, має програму боротьби з корупцією і спеціального уповноваженого;
 • що учасник тендеру останні три роки не був притягнутий за антиконкурентні дії;
 • учасник не банкрут;
 • дані про матеріальну і технічну базу, наявності договорів, які прийнято вважати аналогічними;
 • інші позиції.

Який термін дії довідки про про відсутність судимості в службової (посадової) особи для участі в державних закупівлях?

Щороку близько 300 тис. учасників системи публічних закупівель Prozorro звертаються за довідкою, що підтверджує несудимість. Адже, коли підприємець чи підприємство перемогли в публічних закупівлях, їм необхідно «завантажити» довідку про несудимість в систему в термін протягом 5 календарних днів. В іншому випадку замовник може відмінити своє рішення про визначення переможця, керуючись Законом «Про публічні закупівлі».

Як безкоштовно проконсультуватись щодо терміново оформлення довідки про несудимість для участі в тендері:

 • спілкуєтеся з нашим менеджером (095) 531 63 80;
 • ми розкажемо процедуру оформлення довідки про відсутність судимості та інших довідок для участі в державних закупівлях.

Консультуємо по довідках про відсутність судимості (несудимість), корупційних правопорушень та інших для участі в тендері як в Києві, так й інших регіонах

Нашими безкоштовними консультаціями можна скористатися в Дніпрі, Черкасах, Харкові, Одесі, Кривому Розі, Львові, Запоріжжі, Маріуполі, Полтаві та ін.

Переваги оформлення довідки про несудимість на тендер у спеціалізованому сервісі:

 • для оформлення заявки можна не приїжджати в сервісний центр;
 • місце знаходження, як і місце реєстрації не мають важливого значення для оформлення відомостей про несудимість;
 • для доставки діє зручний сервіс Нова Пошта;
 • чітке дотримання термінів;
 • при необхідності отримаєте документ про несудимість за пару годин;
 • надамо юрконсультацію щодо Прозоро з оформлення документів відповідно до вимог законодавства;
 • можемо розказати, де і як безкоштовно оформити.

Комплексно

Вся Україна

Терміново

Довідка про несудимість + інші документи

Оперативна доставка Новою поштою по Україні

Від 4 годин

 • 1_sk
 • arma_logo
 • avenir-corporatio
 • baltia_druk
 • bank_kipru
 • cul
 • financial-initiative
 • fininiciativa
 • indar
 • infoton
 • interagro
 • konica-minolta
 • kt-logo
 • lavina
 • marketukraine
 • megapolis
 • mostobud
 • nextrealty
 • slavutich
 • tc-contact
 • tk
 • ua-news
 • ukr-exim-bank
 • vels-organic
 • venbest