Які кваліфікаційні критерії може встановлювати замовник для учасників публічних закупівель

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Закону  України «Про публічні закупівлі» від 25.12.15. №922-VIII (Закон про публічні закупівлі) замовник вимагає від учасників подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям, визначеним  ч. 2 цієї ж статті Закону:

 • наявність обладнання та матеріально-технічної бази;
 • наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
 • наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.

Слід зазначити, що замовник може установлювати один або ж декілька з перерахованих кваліфікаційних критеріїв.

З переліку кваліфікаційних критеріїв виключено критерій «наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами)».

Тепер також замовник може вимагати інформацію про наявність документального підтвердженого досвіду лише одного аналогічного договору, а не підтвердження як мінімум двох аналогічних договорів.

Стаття 30 Закону про публічні закупівлі визначає, що в разі невідповідності кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим ст. 16 даного Закону, замовник відхиляє таку тендерну пропозицію учасника. В свою чергу, ст. 18 Закону передбачає можливість оскарження прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника, які відбулися після розгляду тендерних пропозицій на відповідність учасників кваліфікаційним критеріям.

Критерій наявність обладнання та матеріально-технічної бази

Найпопулярнішим способом підтвердження наявності в учасника обладнання та матеріально-технічної бази є складена ним довідка в довільній формі, яка містить інформацію стосовно того чи іншого обладнання, приміщень, інших основних засобів тощо. Чимало тендерних документацій замовників містять вимогу щодо надання довідки за формою, установленою самим замовником. Такий підхід часто облегшує життя як учасникам, так і замовнику. Адже у формі такої довідки зазначається, яку інформацію стосовно матеріальних і технічної бази учасника замовник волів би бачити.

Тут важливо не порушувати закон, щоб інформація цій довідці не була дискримінаційною щодо інших суб’єктів господарювання. Інакше є великий ризик оскарження дискримінаційних вимог замовника (рішення Антимономольного комітету України 1361-р/пк-ск від 31.10.14.).

Суть справи така. У формі довідки замовник передбачив надання інформації стосовно року виготовлення і балансової вартості обладнання. Учасник вимушений був подати скаргу до АМК, оскільки не всю свою матеріально-технічну базу зміг  визначити рік виготовлення і балансову вартість. Вимога щодо надання вищезазначеної інформації в довідці обмежує коло учасників лише тими суб’єктами господарювання, які мають інформацію стосовно року виготовлення та балансової вартості обладнання, устаткування тощо, яке зазначено в довідці про наявність в учасника обладнання та матеріально-технічної бази. Тому АМКУ виніс рішення на користь скаржника, бо замовник порушив такі принципи здійснення закупівель, як: недискримінація учасників, добросовісна конкуренція серед учасників.

Критерій наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

На підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, замовник може вимагати від учасника надання довідки в довільній формі, довідки за встановленою замовником формою, а також копій інших документів, що підтверджують кваліфікацію працівників (копії дипломів, сертифікатів, допусків, трудових книжок тощо).

Підстави для оскарження

На практиці замовники часто вимагають надання копії паспорта та/або ідентифікаційного коду працівників, які задіяні в виробництві. Адже не всі працівники учасника погоджуються на обробку своїх персональних даних, що позбавляє самого учасника взяти участь у закупівлі, тому це дискримінує його і дає повне право оскаржити таку вимогу замовника.

Вказавши документи, якими учасник може підтвердити наявність працівників відповідної кваліфікації, котрі мають необхідні знання та досвід, потрібно чітко зазначити, які саме документи, якої форми, строку дії вимагає замовник.

Цікавим у цьому контексті є рішення АМКУ № 542-р/пк-ск від 22.03.16. Фабула справи така – учасник скаржиться на неправомірне відхилення замовником через надання копій особових медичних книжок на працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, за формою старого зразка, яка втратила чинність і є недійсною. Проте документація замовника не містила вимог до форми надання медичних книжок працівників, а тому пропозиція даного учасника була неправомірно відхилена замовником з наведеної вище підстави.

Критерій наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору

Актуальними для підтвердження учасником наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору є довідки в довільній формі та довідки встановленої замовником форми.

Замовник також вправі вимагати від учасника копії договору та документів про його виконання (акти, накладні). При чому, надані документи про виконання договору мають бути подані на всю суму договору. Так, наприклад, АМКУ було прийнято рішення не на користь учасника, який надав копії актів прийняття виконаних будівельних робіт на суму, меншу від суми договору (рішення 1505-р/пк-ск від 31.08.15.).

Одним з варіантів документального підтвердження наявності досвіду виконання аналогічного договору є лист-відгук (лист-підтвердження) від контрагента, з яким співпрацював учасник.

Практика оскарження вимог замовника

Як свідчить практика оскаржень в АМКУ, вимоги замовників за даним кваліфікаційним критерієм є чи не найбільш оскаржуваними. Найпоширеніші помилки замовників при встановленні вимог до документального підтвердження досвіду виконання аналогічного договору:

 • звуження періодів виконання аналогічного договору;
 • надмірна конкретизація предмету аналогічного договору;
 • обмеження кола замовників (з розпорядниками державних коштів);
 • надання певної кількості договорів (наприклад, не менше чотирьох);
 • встановлення мінімальних цінових меж аналогічного договору (наприклад, надання копії аналогічного договору на суму не менше 10 млн грн).

Надання додатків до договору

Коли в договорі є додатки, вони мають також бути надані учасником, бо є невід'ємною частиною договору. У разі їх не надання замовник зобов’язаний відхилити таку пропозицію учасника. Підтвердженням цього є рішення АМКУ №332-р/пк-ск від 13.03.13. В цій справі пропозиція учасника була правомірно відхилена, адже у складі пропозиції учасника відсутні зазначені в договорі додатки.

Вимога щодо надання копій підтверджувальних документів

Додатково з наданням тієї чи іншої довідки замовник може також прописати в тендерній документації документи, які можуть підтвердити відповідність учасника даній вимозі. Зміст інформації, яку необхідно підтвердити, а також перелік документів, якими учасник повинен підтвердити свою відповідність зазначеним критеріям, замовник визначає самостійно, виходячи зі специфіки предмета закупівлі. 

Додати коментар

Захисний код
Оновити


Якщо ваше питання не може очікувати – звертайтесь:
(044) 232-86-42, (093) 465-97-79, (095) 531-63-80, e-mail office@salex-lcc.com.ua
 • 1_sk
 • arma_logo
 • avenir-corporatio
 • baltia_druk
 • bank_kipru
 • cul
 • financial-initiative
 • fininiciativa
 • indar
 • infoton
 • interagro
 • konica-minolta
 • kt-logo
 • lavina
 • marketukraine
 • megapolis
 • mostobud
 • nextrealty
 • slavutich
 • tc-contact
 • tk
 • ua-news
 • ukr-exim-bank
 • vels-organic
 • venbest