Типова антикорупційна програма юридичної особи

Що являє собою Типова антикорупційна програма юридичної особи

Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило Типову антикорупційну програму юридичної особи. 

Тепер юридичні особи, визначені у ч. 2 ст. 62 Закону України "Про запобігання корупції", затверджують свої антикорупційні програми на основі цієї Типової антикорупційної програми юридичної особи.

Слід зазначити, що Антикорупційна програма має встановлювати стандарти і вимоги не нижчі, аніж передбачено Законом України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) та Типовою Антикорупційною програмою юридичної особи.

Антикорупційна програма застосовується юридичною особою у її правовідносинах з діловими партнерами, органами держвлади, органами місцевого самоврядування тощо.

Заходи щодо виконання Антикорупційної програми

Здійснення заходів щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми в межах своїх повноважень провадять:

 • засновники (учасники) юридичної особи (далі – засновники (учасники));
 • керівник юрособи (далі – керівник);
 • посадова особа юрособи, що відповідає за реалізацію Антикорупційної програми (далі – Уповноважений);
 • посадові особи юрособи всіх рівнів та інші працівники (далі – працівники).

Корупційні ризики в діяльності юридичних осіб

Юридична особа не менше 1 разу на рік здійснює внутрішню оцінку своїх корупційних ризиків.

Антикорупційні заходи у діяльності юридичної особи

Юридична особа забезпечує розробку, вжиття заходів, необхідних, достатніх для запобігання, виявлення, протидії корупції.

Антикорупційні заходи включають:

 •  періодичну оцінку корупційних ризиків у діяльності юридичної особи;
 • антикорупційні стандарти і процедури.

Основні антикорупційні стандарти і процедури юридичної особи:

 • вступний інструктаж для нових працівників щодо змісту Антикорупційної програми, проведення навчальних заходів з питань запобігання, протидії корупції;
 • антикорупційна перевірка ділових партнерів юридичної особи;
 • положення щодо обов’язкового дотримання Антикорупційної програми в трудових договорах, положеннях про структурні підрозділи, правилах внутрішнього розпорядку, договорах;
 • критерії обрання ділових партнерів;
 • обмеження щодо підтримки юридичною особою політичних партій, здійснення благодійної діяльності;
 • механізм повідомлення про виявлення ознак порушення Антикорупційної програми, ознак вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, а також конфіденційність таких повідомлень та захист викривачів;
 • здійснення Уповноваженим та працівниками функцій щодо запобігання корупції в діяльності юридичної особи;
 • процедура розгляду повідомлень викривачів, включаючи внутрішнє розслідування і накладення дисциплінарних стягнень;
 • норми професійної етики та обов’язки і заборони для працівників відповідно до Антикорупційної програми;
 • механізми запобігання і врегулювання конфлікту інтересів;
 • обмеження щодо подарунків;
 • нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми.

Можна визначити додаткові антикорупційні стандарти і процедури юридичної особи, опис яких повинен міститися в Антикорупційній програмі.

Порядок проведення внутрішніх розслідувань відповідно до Антикорупційної програми

У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення Антикорупційної програми працівником, ознак вчинення працівником корупційних, пов’язаних з корупцією правопорушень, Уповноважений повідомляє про це керівника юридичної особи, котрий вживає заходів, передбачених Антикорупційної програмою.

У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми керівником, ознак вчинення корупційного, пов’язаного з корупцією правопорушення Уповноважений повідомляє засновників (учасників).

У разі надходження повідомлення, виявлення фактів про вчинення Уповноваженим корупційного, пов’язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми, керівник повідомляє засновників (учасників) юридичної особи.

Внутрішнє антикорупційне розслідування юридичної особи

Внутрішнє розслідування проводиться у випадках, коли надана, виявлена інформація стосується конкретних осіб, містить фактичні дані, що можуть бути перевірені.

Внутрішнє розслідування призначається керівником і здійснюється комісією. Порядок проведення внутрішніх розслідувань відповідно до Антикорупційної програми, затверджується керівником.

До складу комісії обов’язково включається Уповноважений за винятком випадків, коли розслідування призначається за наслідками виявлення фактів чи отримання інформації про вчинення Уповноваженим корупційного, пов’язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми.

Матеріали проведених внутрішніх розслідувань зберігаються в архіві Уповноваженого не менше 5 років.

Якщо за результатами внутрішнього розслідування на Уповноваженого накладається дисциплінарне стягнення, то про це письмово повідомляється Національне агентство з питань запобігання корупції у 2 денний строк з дати накладення стягнення.

Правовий статус Уповноваженого з Антикорупційної програми юридичної особи

Уповноважений з Антикорупційної програми призначається засновниками (учасниками) або керівником юридичної особи відповідно до законодавства про працю і установчих документів юридичної особи.

Про звільнення особи з посади Уповноваженого керівник юридичної особи письмово повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції протягом 2 робочих днів та забезпечує невідкладне подання нової кандидатури на дану посаду.

Головним завданням Уповноваженого з Антикорупційної програми є підготовка, забезпечення реалізації, контроль за здійсненням заходів щодо запобігання, протидії і виявлення корупції.

Уповноважений реалізує свої права і обов’язки безпосередньо. До виконання своїх функцій Уповноважений може залучати (за згодою керівника) інших працівників юридичної особи.

У разі створення окремого структурного підрозділу Уповноваженого він реалізує свої права і обов’язки безпосередньо. До виконання своїх функцій Уповноважений може залучати працівників підпорядкованого йому структурного підрозділу, (за згодою керівника) інших працівників юридичної особи. Структурний підрозділ Уповноваженого створюється і ліквідовується наказом керівника. Працівники структурного підрозділу призначаються на посади і звільняються з посад (у разі розірвання трудового договору з ініціативи керівника юридичної особи або її засновників (учасників)) за згодою Уповноваженого.

Уповноважений не рідше ніж 1 раз на рік в терміни і у порядку, визначені засновниками (учасниками), керівником, готує звіт про результати виконання Антикорупційної програми (далі – Звіт).

Звіт Уповноваженого з Антикорупційної програми юридичної особи

У разі наявності Уповноважених у відокремлених філіях, підрозділах, дочірніх підприємствах, Уповноважений забезпечує підготовку зведеного Звіту.

Звіт повинен включати інформацію щодо:

 • стану виконання заходів за Антикорупційною програмою;
 • результатів впровадження цих заходів;
 • виявлених порушень вимог Закону, Антикорупційної програми і заходів для усунення таких порушень;
 • кількості, результатів проведених перевірок, внутрішніх розслідувань;
 • фактів перешкоджання належному виконанню Уповноваженим своїх функцій, встановлення для нього необґрунтованих обмежень, випадків втручання у його діяльність з боку третіх осіб.
 • пропозицій та рекомендацій.

Комплексний підхід

По всій Україні

Оперативна консультація

Проконсультуємо та підготуємо документи для участі в тендері

Працюємо по м. Київ та всій Україні. Документи надсилаємо Новою поштою

Отримайте консультацію за тел. (044) 232-86-42, (093) 465-97-79, (095) 531-63-80

 

Ми спеціалізуємось на таких послугах в сфері державних закупівель:

Термін виконання

 підготовка повного пакету документів на тендер

за домовленістю

 продаж готової фірми для участі в тендері

 підготовка окремих документів:

 банківська тендерна гарантія

від 2

робочих днів

 антикорупційна програма

від 3

робочих годин

 довідка на посадову (службову) особу учасника з реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення

 довідка з єдиного державного реєстур підприємств щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство

 виписка та витяг з ЄДР

 довідки в довільній формі

 довідка про відсутність судимості в посадової (службової) особи учасника

від 1

робочого дня

 довідка про відсутність заборгованості в учасника

 

 

Додати коментар

Захисний код
Оновити


Якщо ваше питання не може очікувати – звертайтесь:
(044) 232-86-42, (093) 465-97-79, (095) 531-63-80, e-mail office@salex-lcc.com.ua
 • 1_sk
 • arma_logo
 • avenir-corporatio
 • baltia_druk
 • bank_kipru
 • cul
 • financial-initiative
 • fininiciativa
 • indar
 • infoton
 • interagro
 • konica-minolta
 • kt-logo
 • lavina
 • marketukraine
 • megapolis
 • mostobud
 • nextrealty
 • slavutich
 • tc-contact
 • tk
 • ua-news
 • ukr-exim-bank
 • vels-organic
 • venbest