Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Роз’яснення Мінекономрозвитку України від 07.02.2017 3302-06/3816-06 "Щодо порядку визначення предмета закупівлі"

Міністерство економічного розвитку i торгівлі України на численні звернення cу6’єктів сфери  публічних закупівель щодо визначення предмета закупівлі повідомляє.

Закон України “Про публічні закупівлі” (далі — Закон) установлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт i послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади.

Щодо  змін,  внесених до Порядку визначення предмету закупівлі

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 1 Закону предмет закупівлі визначається замовником у порядку, встановленому Уповноваженим органом. Порядок визначення предмета закупівлі затверджений наказом Мінекономрозвитку від 17.03.2016 №454 (далі — Порядок).

Водночас 17.01.2017. набрав чинності наказ Miнекономрозвитку від 19.12.2016. №2092 «Пpo внесення змін дo Порядку визначення предмета закупівлі», згідно з яким предмет закупівлі товарів i послуг визначається замовником згідно з пунктами 17 i 32 частини першої статті 1 Закону та на основі національного класифікатора України ДК 021:20 15 “Єдиний закупівельний словник”, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 23.12.2015  №1749 (далі — Єдиний закупівельний словник),  за  показником четвертої цифри основного словника із зазначенням в дужках конкретної назви товару чи послуги.

Ocновний словник Єдиного закупівельного  словника базується на системі кодів, що мають ієрархічну структуру i складаються з  дев’яти цифр. Групи цифр,  у свою чергу, відповідають найменуванню, що описує товари, роботи i послуги, які становлять предмет контракту. Код складається з 8 цифр, що згруповані  таким чином:

перші  дві цифри  визначають  розділ (XX00000O - Y);

перші три цифри визначають  групу  (XXX00000 - Y);

перші чотири цифри визначають клас (XXXX0000 - Y);

перші п’ять  цифр визначають  категорію (XXXXX000-Y).

Останні три цифри коду дають більший ступінь деталізації в межах кожної категорії

Таким чином, предмет закупівлі товарів і послуг з дня набрання чинності вищезазначеного наказу про внесення змін до Порядку визначається замовником за показником четвертої цифри  із зазначенням  у  дужках  конкретної  назви  товару чи послуги.

У свою чергу, у разi якщо предмет закупівлі не має в ієрархічній структурі Єдиного закупівельного словника відповідного коду, у електронній системі закупівель технічно реалізовано можливість обрання замовником показника “99999999-9 - Не визначено” із можливістю введення предмета закупівлі вручну в текстовому полі. При цьому слід ураховувати, що замовник не мас права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування цього Закону (частина сьома статті 2 Закону).

Щодо закупівлі  лікарських засобів

Згідно з Порядком (зі змінами) під час здійснення закупівлі лікарських засобів предмет закупівлі визначається за показником третьої цифри Єдиного закупівельного словника iз зазначенням у дужках міжнароднoï непатентованої назви лікарського засобу (далі — MHH). У разi якщо предмет закупівлі лікарських засобів містить два та більше лікарських засобів, замовником у дужках зазначається MHH кожного лікарського засобу. Замовник може визначити окремі частини предмету закупівлі (лоти) за MHH, за формою випуску, за дозуванням, за обсягом та/або за місцем поставки лікарських засобів.

Зазначені  зміни  до  Порядку  ініційовані  та  запропоновані Міністерством охорони  здоров’я  України, яке згідно з  Положенням про Міністерство охорони здоров ‘я України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 №267, є головним органом у системі  центральних  органів  виконавчої влади,  що  забезпечує  формування  та  реалізацію державної політики  у  сфеpi створення,  виробництва,  контролю  якості  та  реалізації лікарських засобів.  

У зв‘язку із  цим, щодо зазначення  міжнародної непатентованої назви лікарського засобу у конкретних випадках пропонуємо звертатись до вищезазначеного  центрального  органу  виконавчої влади.

Щодо закупівлі послуг з поточного ремонту

Відповідно до Порядку (зі змінами) під час здійснення закупівлі послуг з поточного  ремонту  предмет  закупівлі  визначається  за  кожним  окремим  будинком, будівлею, спорудою, лінійним  об’єктом  iнженерно-транспортної  iнфраструктури згідно з термінологією державних будівельних  норм  ДБН  A.2.2-3 :2014  «Склад та зміст проектної документації на будівництво”, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та  житлово-комунального  rocподарства  України від  04.06.2014  №163,  та/або галузевих  будівельних норм ГБН  Г.I-218-182:2011 Peмонт автомобільних доріг загального користування. Види peмонтів та  переліки poбіт”, затверджених  наказом Державної служби автомo6ільних доріг України від 23.08.2011. № 301, із  зазначенням  у дужках  предмета  закупівлі  відповідно до Єдиного закупівельного словника.

Таким чином, оскільки предмет закупівлі послуг з поточного ремонту  визначається за кожним окремим будинком, будівлею, спорудою, лінійним об’єктом інженерно-транспортної  інфраструктури,  замовник  самостійно  обирає  відповідний показник  Єдиного закупівельного словника  для зазначення  у дужках.

Щодо  відображення npeдма  закупівель  в  річному плані  закупівель та додатку до нього

Згідно з частиною  першою  статті  4  Закону  закупівля  здійснюється  відповідно до річного плану. Річний план, додаток до річного плану та зміни до них безоплатно оприлюднюються на  веб-порталі  Уповноваженого  органу з питань закупівель протягом  п’яти днів з дня ïx затвердження.

Форма  річного  плану  закупівель затверджена наказом Мінекономрозвитку від 22.03.2016 №490 (далі — Наказ).

Виходячи зі  змісту пункту 2  Наказу, формами документів  у сфері  публічних закупівель затверджено обов’язкові пoля, щo заповнюються  замовником в електронній системі закупівель, шляхом унесення в них  наявної  інформації, при цьому додаток до річного плану закупівель складається за формою річного плану закупівель шляхом заповнення  відповідних полів в електронній системі закупівель.

Так, при заповненні форми річного плану закупівель та додатку до нього, замовником вноситься інформація про коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності). При цьому процедури закупівлі, розпочаті за предметом закупівлі, визначеним згідно з Порядком до внесення змін, які набрали чинності 17.01.2017, завершуються відповідно до порядку, що діяв до дня набрання чинності наказу Мінекономрозвитку від 19.12.2016.  № 2092.

Разом з тим визначення та відображення у річному плані та додатку до нього предмета закупівлі  з  17.01.2017. здійснюється  замовником  з дотриманням Порядку зі змінами.

Варто також зазначити, що частиною першою статті 4 Закону передбачена можливість внесення змін до річного плану закупівель/додатку до річного плану. При цьому форма внесення змін до річного плану закупівель/додатку до річного плану, періодичність i характер таких змін (зміна очікуваної вартості закупівлі, предмету закупівлі, opiєнтовного початку процедури закупівлі тoщo) законодавством не визначені та не обмежені.

Щодо визначения предмета закупівлі зв умови застосування переговорної процедури закупівлі на підставі пункту 4 частини  другої статті 35 Закону

Згідно з частиною першою статті  35 Закону переговорна процедура закупівлі —  це  процедура,  що  використовується  замовником  як  виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з учасником  після проведення  переговорів з одним або кількома учасниками.

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 35 Закону переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разi, якщо замовником було двічі  відмінено тендер через  відсутність достатньої  кількості  учасників, при цьому предмет закупівлі, його технічні  та  якісні  характеристики,  а  також  вимоги до учacника  не  повинні  відрізнятися  від  вимог,  що  були  визначені  замовником в тендерній документації.

Так, частиною другою статті 22 Закону встановлено, що тендерна документація повинна  містити  зокрема  iнформацію  про  необхідні   технічні,  якісні  та  кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі  відповідну технічну специфікацію (у разi потреби плани, креслення, малюнки чи опис предмета). При цьому технічна   специфікація повинна  містити: детальний  опис товарів, робіт, послуг, що закуповуються, у тому числі ïx технічні та якісні характеристики; вимоги щодо  технічних  i  функціональних характеристик предмета закупівлі у разi, якщо опис скласти неможливо a6o якщо доцільніше зазначити такі показники; посилання на стандартні  характеристики,  вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язану з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними a6o національними стандартами, нормами та правилами.

Поряд з цим, форми документів у сфері закупівель, затверджені Наказом, містять інформацію щодо конкретноі назви предмета закупівлі та коди відповідних класифікаторів  предмета  закупівлі  (за наявності).

У свою чергу, оскільки метою Закону є зокрема забезпечення ефективного та пpoзоporo здійснення закупівель, у разi якщо замовником було двічi відмінено тендер через відсутність достатньої кількості учасників, за предметом закупівлі, визначеним згідно з Порядком до набрання чинності змін, i при цьому такий предмет закупівлі за конкретною назвою, технічними та якісними характеристиками, а також вимоги до учасника не відрізняються від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації, замовник може застосувати переговорну процедуру закупівлі згідно з пунктом 4 частини другої статті 35 Закону, зазначивши у формах відповідний показник  Єдиного закупівельного словника згідно з Порядком зі змінами.

Водночас вибір процедури закупівлі у конкретних випадках здійснює тендерний комітет a6o уповноважена особа замовника відповідно до статті 11 Закону, які несуть персональну відповідальність  в  частині прийнятих рішень, виходячи зi змісту статті  38 Закону.

Одночасно  зазначаємо, що листи Міністерств  не встановлюють  норм права, носять  виключно  peкомендаційний та інформативний характер.

 

Директор  департаменту регулювання державвих закупівель Mіністерства економічного

розвитку i тоpгівлі України       Олександр   СТАРОДУБЦЕВ

 

Ми спеціалізуємось на таких послугах в сфері державних закупівель

Час виконання

 оформлення всього пакету документів для Прозоро

за домовленістю

 підготовка окремих документів:

 довідка з реєстру корупційних правопорушень

від

3 годин

 довідка про відсутність судимості

 довідка з реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження по банкрутстві

 антикорупційна програма

 документ про відсутність заборгованості з податків і зборів

 тендерне забезпечення

від

1 дня

 оскарження державних закупівель

 

Комплексний підхід

По всій Україні

Працюємо оперативно

Допоможемо підготувати документи на тендер

Працюємо по м. Київ та всій Україні

Телефонуйте – проконсультуємо!(044) 232-86-42, (095) 531-63-80, (093) 465-97-79

 

Додати коментар

Захисний код
Оновити


Якщо ваше питання не може очікувати – звертайтесь:
(044) 232-86-42, (093) 465-97-79, (095) 531-63-80, e-mail office@salex-lcc.com.ua
 • 1_sk
 • arma_logo
 • avenir-corporatio
 • baltia_druk
 • bank_kipru
 • cul
 • financial-initiative
 • fininiciativa
 • indar
 • infoton
 • interagro
 • konica-minolta
 • kt-logo
 • lavina
 • marketukraine
 • megapolis
 • mostobud
 • nextrealty
 • slavutich
 • tc-contact
 • tk
 • ua-news
 • ukr-exim-bank
 • vels-organic
 • venbest