Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Блоги (UA)

Допорогові закупівлі: порядок здійснення

вкл. .

Користувачі-першопрохідці електронної системи ProZorro (а тим паче новачки, які за власним бажанням, розуміючи невідворотність розпочатих змін, чи за вказівкою або ж рекомендацією згори починають опановувати нововведення) ніяк не складуть зрозумілої для себе «картинки». Не розуміють, що, як і чому їм потрібно робити під час здійснення допорогових закупівель. Тому далі, оминаючи суху юридичну мову, але не відмовляючись від правового механізму, ми заповнимо прогалини у їхніх знаннях, аби допомогти пересічним замовникові та учасникові відстежити «діаграму» допорогових закупівель.

Закон України «Про публічні закупівлі» та допорогові закупівлі

Отже, перше, що необхідно зрозуміти (як замовникам, так і учасникам), — це те, що на даному етапі допорогові закупівлі Закон України «Про публічні закупівлі» від 25 .12 .2016 № 922-VIII (далі — Закон) не регламентує. Проте при здійсненні таких закупівель замовник керується абзацами четвертим і п’ятим частини 1 статті 2 Закону, частиною 1 статті 3 Закону, статтею 5 Закону, частиною 1 статті 10 Закону, частиною 1 статті 4 Закону: Під час здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому частини 1 статті 2 Закону, замовники повинні дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель, установлених цим Законом, та можуть використовувати електронну систему закупівель з метою відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт для укладення договору (абзац четвертий частини 1 статті 2 Закону).

Коментар: використання електронної системи закупівель під час здійснення  замовником відбору по-стачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт є правом, а не обов’язком замовника. У разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг без використання електронної системи закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому цієї частини, замовники обов’язково оприлюднюють звіт про укладені договори в системі електронних закупівель відповідно до статті 10 Закону (абзац п’ятий частини 1 статті 2 Закону).

Коментар: у випадку, якщо закупівлю товарів, робіт і послуг здійснюють без використання електронної системи закупівель (шляхом укладення прямого договору), за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою 200 тисяч гривень у разі закупівлі товарів та послуг, а робіт — 1,5 мільйона гривень для «звичайних» замовників, та якщо вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень і є меншою 1 мільйона гривень у разі закупівлі товарів і  послуг, а робіт — 5 мільйонів гривень для замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання, то такі замовники обов’язково оприлюднюють звіт про укладені договори в системі електронних закупівель відповідно до статті 10 Закону. Звертаємо вашу увагу на те, що за умови укладення прямого договору з дотриманням вищевказаних вартісних меж Закон не встановлює обов’язку оприлюднювати в електронній системі будь-які інші документи, окрім звіту про укладені договори. Порядком здійснення допорогових закупівель, затвердженим наказом ДП «Зовнішторгвидав України» від 13.04.2016 № 35, замовникові надано можливість оприлюднення скан-копії договору про закупівлю.

Замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, установленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю, а саме звіт про укладені договори — протягом одного дня з дня укладення договору (частина 1 статті 10 Закону).

Коментар: якщо замовник приймає рішення укласти прямий договір, тобто не використовуватиме електронну систему закупівель для відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт з подальшим укладенням відповідного договору, то Закон прямо зобов’язує такого замовника оприлюднити звіт про укладені договори — протягом одного дня з дня укладення договору. Тобто замовник може оприлюднити в системі звіт про укладені договори як у день укладення договору, так і наступного дня, після укладення договору. Форму звіту про укладені договори затверджено наказом Міністерства економіч-ного розвитку і торгівлі України від 22.03.2016 № 490. Додаток до річного плану та зміни до них безоплатно оприлюднюють на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель протягом п’яти днів з дня їх затвердження (частина 1 статті 4 Закону).

Коментар: при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг як з використанням електронної системи закупівель, так і шляхом укладення прямого договору за умови, що вартість предмета закупівлі є меншою  200 тисяч гривень у разі закупівлі товарів і послуг, а робіт — 1,5 мільйона гривень для «звичайних» замовників, та якщо вартість предмета закупівлі є меншою  1 мільйона гривень у разі закупівлі товарів і послуг, а робіт — 5 мільйонів гривень для замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання, то таку закупівлю вносять до додатка до річного плану закупівель. Законом встановлено обов’язок замовника оприлюднювати додаток до річного плану закупівель на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (на даний час веб-порталом Уповноваженого органу є електронна система публічних закупівель — ProZorro) протягом п’яти днів з дня його затвердження. Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22.03.2016 № 490 «Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель» (далі — Наказ  № 490) затверджено форму річного плану закупівель. Наказом № 490 передбачено, що додаток до річного плану закупівель складають за формою річного плану закупівель, заповнюючи відповідні поля в електронній системі закупівель. Також Наказ № 490 встановлює обов’язок вносити до додатка до річного плану закупівель інформацію про закупівлі, очікувана вартість яких не перевищує сум, зазначених в абзацах другому і третьому частини першої статті 2 Закону. Тобто до додатка до річного плану закупівель вносять інформа-цію про всі закупівлі, котрі планує здійснити замовник, починаючи з очікуваної вартості таких закупівель, яка дорівнює та більше 1 копійки. Незалежно від того, яким чином замовник планує придбати товар (товари), послугу (послуги) чи роботи — укладаючи прямий договір чи використовуючи електронну систему закупівель. Закупівлі здійснюють за такими принципами:

1) добросовісна конкуренція серед учасників;

2) максимальна економія та ефективність;

3) відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;

4) недискримінація учасників;

5) об’єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій;

6) запобігання корупційним діям і зловживанням (частина 1 статті 3 Закону).

Коментар: отже, як при використанні електронної системи закупівель з метою конкурентного відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт для укладення договору, так і під час укладення прямого договору замовник щоразу зобов’язаний дотримуватися вищевикладених принципів при здійсненні відповідної закупівлі. Окрім того, усі вищеперелічені принципи наведено в підпункті 6.2 Наказу ДП «Зовнішторгвидав України» від 13.04.2016 № 35 «Про затвердження Порядку здійснення допорогових закупівель».

Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. Замовники забезпечують вільний доступ усім учасникам до інформації про закупівлю, передбаченої цим Законом. Замовник не може встановлювати дискримінаційні вимоги до учасників (стаття 5 Закону).

Коментар: стаття 5 Закону розкриває поняття недискримінації учасників, яке є одним з принципів здій-снення закупівлі при використанні електронної системи закупівель та у випадку укладення прямого договору (без використання електронної системи закупівель).У минулому — державне підприємство «Зовнішторгвидав України», тепер —  державне підприємство «Прозорро» (адміністратор веб-порталу ProZorro). Відповідно до частини 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 24 .02 .2016 № 166 «Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків» (далі — Постанова № 166, Порядок № 166) адміністратором електронної системи закупівель є юридична особа, визначена Мінекономрозвитку (Уповноважений орган, що реалізує державну політику у сфері публічних закупівель) відповідальною за забезпечення функціонування та наповнення веб-порталу Уповноваженого органу . Відповідно до частини 12 Постанови № 166 порядок використання електронної системи закупівель задля здійснення закупівлі, вартість якої є меншою за вартість, визначену в частині першій статті 2 Закону, для здійснення відбору постачальника товару (товарів), надавача послуг Відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18.03.2016 № 473 «Про ви-значення веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель у складі електронної системи закупівель та забезпечення його функціонування» (далі — Наказ № 473) веб-порталом Уповноваженого органу в складі електро-нної системи закупівель визначено інформаційно-телекомунікаційну систему ProZorro, а відповідальним за забез-печення функціонування та наповнення веб-порталу —  державне підприємство «Зовнішторгвидав України». Таким чином, регламент проведення надпорогових закупівель, тобто закупівель, вартісні межі яких визначено абзацами другим і третім частини 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2016  № 922-VIII, закріплено на законодавчому рівні цим же Законом. Проте вищевказаний нормативний документ не регулює механізму здійснення допорогових закупівель та не містить поняття «допорогова закупівля», але сам функціонал електронної системи дає змогу замовникам використовувати її для конкурентного відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт у разі, якщо очікувана вартість предмета закупівлі є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому частини 1 статті 2 Закону. Беручи до уваги вищевикладену послідовність законодавчих нововведень, на підставі абзацу четвертого частини 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» та абзацу двадцять першого пункту 12 Порядку № 166 ДП «Зовнішторгвидав України» розробило і затвердило наказом від 13.04.2016 № 35 «Порядок здійснення допорогових закупівель» (далі — Наказ  № 35, Порядок № 35), в якому міститься алгоритм дій замовників і учасників при проведенні допорогових закупівель в електронній системі закупівель ProZorro. Наказом від 26.07.2016 № 1220 «Про перейменування державного підприємства "Зовнішторгвидав України" та затвердження статуту державного підприємства "Прозорро" Міністерство економічного розвитку і торгівлі України перейменувало ДП «Зовнішторгвидав України» в ДП «Прозорро», зазначивши, що воно є правонаступником майнових прав та обов’язків державного підприємства «Зовнішторгвидав України», і затвердило статут ДП «Прозорро». За статутом метою та предметом діяльності новоутвореного підприємства, яке засноване на державній власності, належить до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та є державним комерційним підприємством, є науково-дослідна, консультативна та підприємницька діяльність, спрямована на обслуговування електронної системи публічних закупівель і отримання прибутку внаслідок підприємницької діяльності . Отже, на даний час адміністратором електронної системи закупівель є юридична особа — державне підприємство «Прозорро», яка визначена відповідальною за забезпечення функціонування та наповнення веб-порталу ProZorro.

Порядок здійснення допорогових закупівель — правила роботи електронної системи закупівель

Запропонований Наказом № 35 механізм проведення допорогових закупівель закладено в електронну систему . Саме на правах адміністратора електронної системи закупівель ДП «Зовнішторгвидав України» (нині — ДП «Прозорро») й розробило Порядок № 35 для користувачів, котрі мають бажання з метою досягнення економії при здійсненні відповідної закупівлі використовувати електронну систему ProZorro відповідно до встановлених Наказом № 35 правил роботи системи . Окрім того, адміністратор системи (відтепер —  ДП «Прозорро») в Наказі № 35 чітко зазначив: Користування системою автоматично означає, що користувачі та оператори ознайомились із Порядком та/або з будь-якими його змінами (доповненнями) (підпункт 1 .6 Наказу № 35) .Коментар: відповідно до Постанови № 166 користувач — це учасник, постачальник товарів, надавач послуг, виконавець робіт, замовник, орган оскарження, органи, які уповноважені здійснювати контроль у сфері закупівель, і Казначейство та його територіальні органи в межах своїх повноважень та інші заінтересовані особи. Відповідно до Постанови № 166 оператор авторизованого електронного майданчика —  це юридична особа, зареєстрована в установленому законом порядку на території України, що володіє таким електронним майданчиком.  Користувач системи зобов’язаний дотримуватися Порядку та діяти в процесі здійснення закупівлі відповідно до регламенту авторизованого електронного майданчика (підпункт 4 .3 .1 Наказу № 35) . Внесення змін (доповнень) до Порядку, включаючи додатки до нього, здійснює адміністратор в односторонньому порядку . Усі зміни (доповнення), внесені до цього Порядку, набувають чинності та є обов’язковими для всіх користувачів з моменту оприлюднення таких змін на веб-порталі Уповноваженого органу (підпункти 3 .1 і 3 .3 Наказу № 35).

Коментар: таким чином, порядок здійснення допорогових закупівель (правила роботи системи) закріплено адміністратором веб-порталу ProZorro в однойменному Наказі № 35, а використання цього документа є обов’язковою умовою проведення допорогових закупівель через електронну систему. Отже, сподіваємося, що в питанні, для чого саме існує Порядок здійснення допорогових закупівель, затверджений наказом ДП «Зовнішторгвидав України» від 13 .04 .2016 № 35, ми розібралися .За яких умов використовують Порядок здійснення допорогових закупівель? Вище вже було сказано, що Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2016 № 922-VIII не регулює механізму здійснення допорогових закупівель та не містить поняття «допорогова закупівля» . Саме в Наказі № 35 наведено даний термін та надано його визначення: Допорогова закупівля — закупівля замовником товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах 2 та 3 частини 1 статті 2 Закону (абзац другий підпункту 1.2 Наказу Коментар: таким чином, згідно з визначенням, наведеним у Наказі № 35, допорогова закупівля — це закупівля замовником товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою 200 тисяч гривень у разі закупівлі товарів та послуг, а робіт — 1,5 мільйона гривень для «звичайних» замовників та є меншою 1 мільйона гривень у разі закупівлі товарів та послуг, а робіт — 5 мільйонів гривень для замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання. Звертаємо вашу увагу, що саме визначення терміна «допорогова закупівля» не містить нижніх граничних цінових меж.

Водночас Наказом № 35 визначено найнижчий (граничний) вартісний поріг очікуваної вартості предмета закупівлі, який може встановити замовник аби провести закупівлю із застосуванням електронної системи закупівель: Очікувана вартість закупівлі не може бути меншою 3 000 гривень (абзац третій підпункту 6.4 Наказу № 35).

Коментар: отже, Наказ № 35 встановлює вартісне обмеження очікуваної вартості предмета закупівлі. Щоб здійснити закупівлю з використанням електронної системи закупівель, її очікувана вартість має дорівнювати 3 000 гривень або бути більшою за 3 000 гривень. Окрім цього, використовувати електронну систему ProZorro для конкурентного відбору постачальника можуть інші зацікавлені суб’єкти на добровільних засадах . Таке право надає їм адміністратор електронної системи закупівель.

Суб’єкти, визначені в підпункті 1 .2 цього Порядку, які не є замовниками в розумінні Закону, можуть використовувати систему з метою здійснення відбору постачальника товару (товарів), надавача послуг (послуги) та виконавця робіт, а також оприлюднення звітів відповідно до Господарського кодексу України незалежно від суми закупівлі (підпункт 1 .9 Наказу № 35).Таким чином, замовникові передусім необхідно зрозуміти, що всі закупівлі поділяють на дві великі частини —  допорогові та надпорогові закупівлі . Ключова різниця в тому, що допорогові не підпадають під дію Закону України «Про публічні закупівлі», їх проводять за доволі гнучкими правилами . Замовник сам визначає, який перелік документів учасники мають надати для участі в торгах . Але і в першому, і в другому випадках є фіксовані строки на запитання, подання пропозицій і оскарження, тож для успішного проведення закупівлі важливо виконувати все вчасно.

У чому відмінність між Порядком здійснення допорогових закупівель, затвердженим наказом  ДП «Зовнішторгвидав України», та Порядком здійснення допорогових закупівель,  затвердженим внутрішнім розпорядчим документом організації?

Замовники та учасники часто не зовсім розуміють, для чого та як застосовувати Порядок здійснення допорогових закупівель, затверджений Наказом ДП «Зовнішторгвидав України» від 13 .04 .2016 № 35 (із цим ми розібралися вище та в статтях у попередніх випусках нашого журналу), та чи є відмінність між Порядком здійснення допорогових закупівель, затвердженим наказом колишнього ДП «Зовнішторгвидав України», а нині — ДП «Прозорро», та порядками, положеннями чи рекомендаціями щодо здійснення допорогових закупівель, які діють в організаціях замовників .Вони є внутрішніми розпорядчими документами замовника . Тому варто розмежовувати Порядок здійснення допорогових закупівель, розроблений для функціонування системи, яким адміністратор (ДП «Прозорро») зобов’язався забезпечити замовникові можливість проведення допорогових закупівель, зобов’язавши користувача дотримуватися Порядку № 35 та діяти в процесі здійснення закупівлі відповідно до регламенту авторизованого електронного майданчика, та внутрішні розпорядчі документи замовника . Також адміністратор цим Порядком здійснення допорогових закупівель закріпив за собою можливість внесення змін до нього в односторонньому порядку (про що йшлося вище в даній статті) . Тобто якщо ДП «Прозорро» вирішить змінити регламент, удосконалити чи запропонувати інший функціонал, то користувачам (замовникам, учасникам, тим, хто здійснює закупівлю через електронну систему на добровільних засадах) доведеться прийняти відповідні зміни та використовувати їх у роботі .Часто в замовників виникає питання щодо того, чи можуть вони вносити зміни до Порядку здійснення допорогових закупівель, затвердженого наказом ДП «Зовнішторгвидав України» від 13 .04 .2016 № 35 . Ні, вони цього робити не можуть, і вище пояснено чому . Натомість за бажання для врегулювання своєї закупівель в електронній системі закупівель замовник може розробити та затвердити свій власний внутрішній документ (наприклад «Положення про здійснення допорогових закупівель», «Порядок проведення допорогових закупівель» тощо) і затвердити його наказом керівника організації . На даному етапі нормотворчих процесів у нашій країні такі дії замовника є його правом, а не обов’язком. Водночас замовника може зобов’язати розробити локальне положення про порядок проведення торгів через електронні системи його орган управління . Деякі замовники вже розробили та використовують чи розробляють таке положення відповідно до розпорядження їхнього органу управління/головного розпорядника коштів. Наприклад, будь-яке міністерство може видати наказ про порядок застосування системи електронних закупівель, яким може рекомендувати або зобов’язати всіх керівників установ, організацій, які входять до сфери управління такого міністерства, розробити положення та проводити допорогові електронні закупівлі через електронні системи. Міська рада може затвердити своє Положення/Порядок про здійснення допорогових закупівель, які проводять виконавчі органи міської ради, що є самостійними юридичними особами, комунальні підприємства, засновниками яких є така міська рада, та бюджетні установи, організації, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету . В інших випадках замовник має право самостійно вирішувати, чи затверджувати йому таке Положення/Порядок/Регламент у своїй організації . За таких обставин виникає питання: якщо не обов’язково, тоді навіщо взагалі щось робити? Дійсно, у службових осіб замовника [які (за старою схемою) виконують свої прямі службові обов’язки, передбачені посадовою інструкцією] позапланові доручення керівництва, завдання нормалізувати роботу установи.

Окрім цього, такі дії дадуть змогу самим працівникам удосконалити для себе механізм застосування допорогової закупівлі . Наприклад, у даному внутрішньому розпорядчому документі замовник може/має право, але не зобов’язаний залежно від власних потреб/специфіки на свій розсуд зафіксувати: • вартісні межі очікуваної вартості предмета закупівлі, за яких він здійснюватиме відповідну допорогову закупівлю з використанням електронної системи закупівель та за яких здійснюватиме таку закупівлю в результаті укладення прямого договору без застосування електронної системи для відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт;• визначити види товару (товарів), послуги (послуг) та робіт, потребу в яких для організації забезпечують виключно в результаті укладення прямого договору;• конкретизувати термін проведення періоду кваліфікації учасника з урахуванням термінів, передбачених пунктами 9.4 і 9.5 Наказу № 35, а саме: замовник зобов’язаний завершити закупівлю підписанням договору або відміною закупівлі протягом 30 днів після закінчення строку подання пропозицій, адже самим Наказом:

 • передбачити можливість укладення прямого договору, якщо було двічі відмінено допорогову процедуру через відсутність учасників;
 • зазначити, яким чином замовник відображатиме технічні, якісні вимоги до предмета закупівлі тощо (можливо, це буде документація допорогової закупівлі, загальна специфікація чи цей документ матиме іншу назву);
 • зазначити, що під час проведення допорогової закупівлі з використанням електронної системи закупівель замовник одночасно з оголошенням розміщує документацію допорогової закупівлі, проект договору;
 • конкретизувати терміни уточнень, подання пропозицій учасниками, терміни укладення договору про закупівлю;
 • дозволити учасникам дозавантажувати в систему документи, яких не вистачає, вже після проведення аукціону, обмеживши таку можливість часовими проміжками;
 • встановити для переможця обов’язок надати документи, які він подав у систему в складі пропозиції, також у паперовому вигляді;
 • встановити перелік документів, які надає лише переможець закупівлі .Ми запропонували вашій увазі лише приклади положень, які можна зафіксувати в регламенті використання електронної системи закупівель при здійсненні допорогової закупівлі, затвердженому розпорядчим документом.

Ми вже розповіли в даній публікації, що питання проведення допорогових закупівель не регламентовано Законом України «Про публічні закупівлі» . Тому замовників і учасників турбує ступінь відповідальності при здійсненні таких закупівель . Ось що із цього приводу містять положення Наказу № 35: у разі невиконання або неналежного виконання цього Порядку оператор, адміністратор і користувач системи несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України (підпункт 4 .9 Наказу № 35). Наказ ДП «Зовнішторгвидав України» № 35 є локальним актом згаданого державного підприємства, а не нормативно-правовим актом, тому встановлення ступеня відповідальності не входить до компетенції державного підприємства . Відповідальність за порушення Порядку здійснення допорогової закупівлі для користувачів електронної системи закупівель може настати лише в тому випадку, якщо таку відповідальність закріплено на законодавчому рівні . Проте використання цього документа є обов’язковою умовою здійснення закупівель через електронну систему закупівель . На даному етапі впровадження електронної системи закупівель при здійсненні допорогової закупівлі йдеться про настання адміністративної відповідальності за ст. 16414 КУпАП за недотримання посадовою особою (уповноваженою особою) замовника порядку оприлюднення документів у сфері публічних закупівель, тобто за порушення строку оприлюднення документів за допороговими закупівлями, а саме додатка до річного плану закупівель, звіту про укладені договори, за оприлюднення цих документів не за встановленою формою або взагалі за їх неоприлюднення.

Ірина Антонова,

спеціаліст у сфері публічних (державних) закупівель

Журнал «Радник в сфері  державних закупівель»

 

 

 

Типова антикорупційна програма юридичної особи

вкл. .

Що являє собою Типова антикорупційна програма юридичної особи

Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило Типову антикорупційну програму юридичної особи. 

Тепер юридичні особи, визначені у ч. 2 ст. 62 Закону України "Про запобігання корупції", затверджують свої антикорупційні програми на основі цієї Типової антикорупційної програми юридичної особи.

Слід зазначити, що Антикорупційна програма має встановлювати стандарти і вимоги не нижчі, аніж передбачено Законом України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) та Типовою Антикорупційною програмою юридичної особи.

Антикорупційна програма застосовується юридичною особою у її правовідносинах з діловими партнерами, органами держвлади, органами місцевого самоврядування тощо.

Заходи щодо виконання Антикорупційної програми

Здійснення заходів щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми в межах своїх повноважень провадять:

 • засновники (учасники) юридичної особи (далі – засновники (учасники));
 • керівник юрособи (далі – керівник);
 • посадова особа юрособи, що відповідає за реалізацію Антикорупційної програми (далі – Уповноважений);
 • посадові особи юрособи всіх рівнів та інші працівники (далі – працівники).

Корупційні ризики в діяльності юридичних осіб

Юридична особа не менше 1 разу на рік здійснює внутрішню оцінку своїх корупційних ризиків.

Антикорупційні заходи у діяльності юридичної особи

Юридична особа забезпечує розробку, вжиття заходів, необхідних, достатніх для запобігання, виявлення, протидії корупції.

Антикорупційні заходи включають:

 •  періодичну оцінку корупційних ризиків у діяльності юридичної особи;
 • антикорупційні стандарти і процедури.

Основні антикорупційні стандарти і процедури юридичної особи:

 • вступний інструктаж для нових працівників щодо змісту Антикорупційної програми, проведення навчальних заходів з питань запобігання, протидії корупції;
 • антикорупційна перевірка ділових партнерів юридичної особи;
 • положення щодо обов’язкового дотримання Антикорупційної програми в трудових договорах, положеннях про структурні підрозділи, правилах внутрішнього розпорядку, договорах;
 • критерії обрання ділових партнерів;
 • обмеження щодо підтримки юридичною особою політичних партій, здійснення благодійної діяльності;
 • механізм повідомлення про виявлення ознак порушення Антикорупційної програми, ознак вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, а також конфіденційність таких повідомлень та захист викривачів;
 • здійснення Уповноваженим та працівниками функцій щодо запобігання корупції в діяльності юридичної особи;
 • процедура розгляду повідомлень викривачів, включаючи внутрішнє розслідування і накладення дисциплінарних стягнень;
 • норми професійної етики та обов’язки і заборони для працівників відповідно до Антикорупційної програми;
 • механізми запобігання і врегулювання конфлікту інтересів;
 • обмеження щодо подарунків;
 • нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми.

Можна визначити додаткові антикорупційні стандарти і процедури юридичної особи, опис яких повинен міститися в Антикорупційній програмі.

Порядок проведення внутрішніх розслідувань відповідно до Антикорупційної програми

У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення Антикорупційної програми працівником, ознак вчинення працівником корупційних, пов’язаних з корупцією правопорушень, Уповноважений повідомляє про це керівника юридичної особи, котрий вживає заходів, передбачених Антикорупційної програмою.

У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми керівником, ознак вчинення корупційного, пов’язаного з корупцією правопорушення Уповноважений повідомляє засновників (учасників).

У разі надходження повідомлення, виявлення фактів про вчинення Уповноваженим корупційного, пов’язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми, керівник повідомляє засновників (учасників) юридичної особи.

Внутрішнє антикорупційне розслідування юридичної особи

Внутрішнє розслідування проводиться у випадках, коли надана, виявлена інформація стосується конкретних осіб, містить фактичні дані, що можуть бути перевірені.

Внутрішнє розслідування призначається керівником і здійснюється комісією. Порядок проведення внутрішніх розслідувань відповідно до Антикорупційної програми, затверджується керівником.

До складу комісії обов’язково включається Уповноважений за винятком випадків, коли розслідування призначається за наслідками виявлення фактів чи отримання інформації про вчинення Уповноваженим корупційного, пов’язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми.

Матеріали проведених внутрішніх розслідувань зберігаються в архіві Уповноваженого не менше 5 років.

Якщо за результатами внутрішнього розслідування на Уповноваженого накладається дисциплінарне стягнення, то про це письмово повідомляється Національне агентство з питань запобігання корупції у 2 денний строк з дати накладення стягнення.

Правовий статус Уповноваженого з Антикорупційної програми юридичної особи

Уповноважений з Антикорупційної програми призначається засновниками (учасниками) або керівником юридичної особи відповідно до законодавства про працю і установчих документів юридичної особи.

Про звільнення особи з посади Уповноваженого керівник юридичної особи письмово повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції протягом 2 робочих днів та забезпечує невідкладне подання нової кандидатури на дану посаду.

Головним завданням Уповноваженого з Антикорупційної програми є підготовка, забезпечення реалізації, контроль за здійсненням заходів щодо запобігання, протидії і виявлення корупції.

Уповноважений реалізує свої права і обов’язки безпосередньо. До виконання своїх функцій Уповноважений може залучати (за згодою керівника) інших працівників юридичної особи.

У разі створення окремого структурного підрозділу Уповноваженого він реалізує свої права і обов’язки безпосередньо. До виконання своїх функцій Уповноважений може залучати працівників підпорядкованого йому структурного підрозділу, (за згодою керівника) інших працівників юридичної особи. Структурний підрозділ Уповноваженого створюється і ліквідовується наказом керівника. Працівники структурного підрозділу призначаються на посади і звільняються з посад (у разі розірвання трудового договору з ініціативи керівника юридичної особи або її засновників (учасників)) за згодою Уповноваженого.

Уповноважений не рідше ніж 1 раз на рік в терміни і у порядку, визначені засновниками (учасниками), керівником, готує звіт про результати виконання Антикорупційної програми (далі – Звіт).

Звіт Уповноваженого з Антикорупційної програми юридичної особи

У разі наявності Уповноважених у відокремлених філіях, підрозділах, дочірніх підприємствах, Уповноважений забезпечує підготовку зведеного Звіту.

Звіт повинен включати інформацію щодо:

 • стану виконання заходів за Антикорупційною програмою;
 • результатів впровадження цих заходів;
 • виявлених порушень вимог Закону, Антикорупційної програми і заходів для усунення таких порушень;
 • кількості, результатів проведених перевірок, внутрішніх розслідувань;
 • фактів перешкоджання належному виконанню Уповноваженим своїх функцій, встановлення для нього необґрунтованих обмежень, випадків втручання у його діяльність з боку третіх осіб.
 • пропозицій та рекомендацій.

Комплексний підхід

По всій Україні

Оперативна консультація

Проконсультуємо та підготуємо документи для участі в тендері

Працюємо по м. Київ та всій Україні. Документи надсилаємо Новою поштою

Отримайте консультацію за тел. (044) 232-86-42, (093) 465-97-79, (095) 531-63-80

 

Ми спеціалізуємось на таких послугах в сфері державних закупівель:

Термін виконання

 підготовка повного пакету документів на тендер

за домовленістю

 продаж готової фірми для участі в тендері

 підготовка окремих документів:

 банківська тендерна гарантія

від 2

робочих днів

 антикорупційна програма

від 3

робочих годин

 довідка на посадову (службову) особу учасника з реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення

 довідка з єдиного державного реєстур підприємств щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство

 виписка та витяг з ЄДР

 довідки в довільній формі

 довідка про відсутність судимості в посадової (службової) особи учасника

від 1

робочого дня

 довідка про відсутність заборгованості в учасника

 

 

Які кваліфікаційні критерії може встановлювати замовник для учасників публічних закупівель

вкл. .

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Закону  України «Про публічні закупівлі» від 25.12.15. №922-VIII (Закон про публічні закупівлі) замовник вимагає від учасників подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям, визначеним  ч. 2 цієї ж статті Закону:

 • наявність обладнання та матеріально-технічної бази;
 • наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
 • наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.

Слід зазначити, що замовник може установлювати один або ж декілька з перерахованих кваліфікаційних критеріїв.

З переліку кваліфікаційних критеріїв виключено критерій «наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами)».

Тепер також замовник може вимагати інформацію про наявність документального підтвердженого досвіду лише одного аналогічного договору, а не підтвердження як мінімум двох аналогічних договорів.

Стаття 30 Закону про публічні закупівлі визначає, що в разі невідповідності кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установленим ст. 16 даного Закону, замовник відхиляє таку тендерну пропозицію учасника. В свою чергу, ст. 18 Закону передбачає можливість оскарження прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника, які відбулися після розгляду тендерних пропозицій на відповідність учасників кваліфікаційним критеріям.

Критерій наявність обладнання та матеріально-технічної бази

Найпопулярнішим способом підтвердження наявності в учасника обладнання та матеріально-технічної бази є складена ним довідка в довільній формі, яка містить інформацію стосовно того чи іншого обладнання, приміщень, інших основних засобів тощо. Чимало тендерних документацій замовників містять вимогу щодо надання довідки за формою, установленою самим замовником. Такий підхід часто облегшує життя як учасникам, так і замовнику. Адже у формі такої довідки зазначається, яку інформацію стосовно матеріальних і технічної бази учасника замовник волів би бачити.

Тут важливо не порушувати закон, щоб інформація цій довідці не була дискримінаційною щодо інших суб’єктів господарювання. Інакше є великий ризик оскарження дискримінаційних вимог замовника (рішення Антимономольного комітету України 1361-р/пк-ск від 31.10.14.).

Суть справи така. У формі довідки замовник передбачив надання інформації стосовно року виготовлення і балансової вартості обладнання. Учасник вимушений був подати скаргу до АМК, оскільки не всю свою матеріально-технічну базу зміг  визначити рік виготовлення і балансову вартість. Вимога щодо надання вищезазначеної інформації в довідці обмежує коло учасників лише тими суб’єктами господарювання, які мають інформацію стосовно року виготовлення та балансової вартості обладнання, устаткування тощо, яке зазначено в довідці про наявність в учасника обладнання та матеріально-технічної бази. Тому АМКУ виніс рішення на користь скаржника, бо замовник порушив такі принципи здійснення закупівель, як: недискримінація учасників, добросовісна конкуренція серед учасників.

Критерій наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

На підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, замовник може вимагати від учасника надання довідки в довільній формі, довідки за встановленою замовником формою, а також копій інших документів, що підтверджують кваліфікацію працівників (копії дипломів, сертифікатів, допусків, трудових книжок тощо).

Підстави для оскарження

На практиці замовники часто вимагають надання копії паспорта та/або ідентифікаційного коду працівників, які задіяні в виробництві. Адже не всі працівники учасника погоджуються на обробку своїх персональних даних, що позбавляє самого учасника взяти участь у закупівлі, тому це дискримінує його і дає повне право оскаржити таку вимогу замовника.

Вказавши документи, якими учасник може підтвердити наявність працівників відповідної кваліфікації, котрі мають необхідні знання та досвід, потрібно чітко зазначити, які саме документи, якої форми, строку дії вимагає замовник.

Цікавим у цьому контексті є рішення АМКУ № 542-р/пк-ск від 22.03.16. Фабула справи така – учасник скаржиться на неправомірне відхилення замовником через надання копій особових медичних книжок на працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, за формою старого зразка, яка втратила чинність і є недійсною. Проте документація замовника не містила вимог до форми надання медичних книжок працівників, а тому пропозиція даного учасника була неправомірно відхилена замовником з наведеної вище підстави.

Критерій наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору

Актуальними для підтвердження учасником наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору є довідки в довільній формі та довідки встановленої замовником форми.

Замовник також вправі вимагати від учасника копії договору та документів про його виконання (акти, накладні). При чому, надані документи про виконання договору мають бути подані на всю суму договору. Так, наприклад, АМКУ було прийнято рішення не на користь учасника, який надав копії актів прийняття виконаних будівельних робіт на суму, меншу від суми договору (рішення 1505-р/пк-ск від 31.08.15.).

Одним з варіантів документального підтвердження наявності досвіду виконання аналогічного договору є лист-відгук (лист-підтвердження) від контрагента, з яким співпрацював учасник.

Практика оскарження вимог замовника

Як свідчить практика оскаржень в АМКУ, вимоги замовників за даним кваліфікаційним критерієм є чи не найбільш оскаржуваними. Найпоширеніші помилки замовників при встановленні вимог до документального підтвердження досвіду виконання аналогічного договору:

 • звуження періодів виконання аналогічного договору;
 • надмірна конкретизація предмету аналогічного договору;
 • обмеження кола замовників (з розпорядниками державних коштів);
 • надання певної кількості договорів (наприклад, не менше чотирьох);
 • встановлення мінімальних цінових меж аналогічного договору (наприклад, надання копії аналогічного договору на суму не менше 10 млн грн).

Надання додатків до договору

Коли в договорі є додатки, вони мають також бути надані учасником, бо є невід'ємною частиною договору. У разі їх не надання замовник зобов’язаний відхилити таку пропозицію учасника. Підтвердженням цього є рішення АМКУ №332-р/пк-ск від 13.03.13. В цій справі пропозиція учасника була правомірно відхилена, адже у складі пропозиції учасника відсутні зазначені в договорі додатки.

Вимога щодо надання копій підтверджувальних документів

Додатково з наданням тієї чи іншої довідки замовник може також прописати в тендерній документації документи, які можуть підтвердити відповідність учасника даній вимозі. Зміст інформації, яку необхідно підтвердити, а також перелік документів, якими учасник повинен підтвердити свою відповідність зазначеним критеріям, замовник визначає самостійно, виходячи зі специфіки предмета закупівлі. 

Особливості встановлення кваліфікаційних критеріїв для учасників публічних закупівель

вкл. .

Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (Закон про публічні закупівлі) дає замовникам право встановлювати певні кваліфікаційні критерії.

В яких ситуаціях замовник вправі установлювати кваліфікаційні критерії?

В ч. 3 ст. 16 Закону про публічні закупівлі, зазначено, що визначені замовником кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям, зазначають у тендерній документації та вимагають під час проведення переговорів з учасником (у разі застосування переговорної процедури закупівлі).

Разом з тим абз. 2 ч. 3 ст. 16 Закону визначає випадки, коли замовник не встановлює кваліфікаційні критерії та не визначає перелік документів, що підтверджують відповідність цим критеріям. Це стосується закупівель:

 • нафти, нафтопродуктів сирих;
 • електричної енергії, послуг з її передачі та розподілу;
 • централізованого постачання теплової енергії;
 • централізованого постачання гарячої води;
 • послуг з централізованого опалення;
 • послуг поштового зв’язку, поштових марок і маркованих конвертів;
 • телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- і телесигналів;
 • послуг із централізованого водопостачання та/або водовідведення;
 • послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування.

В якому вигляді учасникові слід подавати документи на підтвердження кваліфікаційних вимог?

В Україні діє електронна система закупівель. Учасники  оформляють і подають документи в електронному вигляді через спеціалізовані електронні майданчики. Це правило також поширюється на документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям, установленим в тендерній документації. Учасники мають завантажувати відскановані документи, що підтверджують їх відповідність кваліфікаційним критеріям, в окремому файлі.

Які документи учасники закупівель вправі не подавати у складі своєї пропозиції?

Досить часто на практиці замовники закупівель додатково вимагають документи, не передбачені законодавством. Так само не поодинокі випадки, коли відхиляють пропозиції  учасників, котрі не надали у складі своїх пропозицій затребуваних документів через невідповідність умовам тендерної документації.

Слід памятати, що ч. 4 ст. 16 Закону про публічні закупівлі зазначає, що документи, не передбачені законодавством для учасників (юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців), учасники не подають у складі тендерної пропозиції, їх не вимагають під час проведення переговорів (у разі застосування переговорної процедури закупівлі).

Для уникнення дискримінації учасників за кваліфікаційними критеріями законотворці передбачили в абз. 2 ч. 4 ст. 16 Закону норму, що відсутність документів, які не передбачені законодавством для учасників (юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців), у складі тендерної пропозиції не може бути підставою для її відхилення замовником. Чимало замовників перенесли дану норму в тендерну документацію.

При цьому документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям, не можуть бути визначені як конфіденційна інформація. Це означає, що учасники, які хочуть визначити певні документи як конфіденційні у своїй пропозиції, повинні взяти до уваги це положення Закону.

Яким чином замовник перевіряє відповідність учасника кваліфікаційним критеріям?

Ч. 1 ст. 27 Закону про публічні закупівлі передбачено, що розкриття тендерних пропозицій з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, здійснюється автоматично електронною системою закупівель відразу після закінчення електронного аукціону. Згідно з ч. 1 ст. 28 Закону, оцінку тендерних пропозицій електронна система закупівель проводить автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, та шляхом застосування електронного аукціону. Розгляд тендерних пропозицій на відповідність вимогам тендерної документації, у тому числі кваліфікаційним вимогам, замовник здійснює після оцінки пропозицій, починаючи з учасника, пропозиція якого за результатом оцінки визначена найбільш економічно вигідною.

Перевірка відповідності учасника кваліфікаційним критеріям при конкурентному діалозі обумовлена тим, що ця закупівля відбувається в два етапи. Інформацію  про відповідність кваліфікаційним критеріям, визначеним у тендерній документації, пропонують подати на першому етапі.

При застосуванні переговорної процедури подання інформації про відповідність кваліфікаційним вимогам вимагає (і перевіряє) замовник під час проведення переговорів.

Для міжнародних закупівель існує дещо інший порядок перевірки відповідності учасника кваліфікаційним критеріям. Так, якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюють відповідно до положень ч. 4 ст. 10 Закону, то розкриття частини тендерної пропозиції з інформацією і документами, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям, здійснюється електронною системою закупівель автоматично в день і час закінчення строку подання тендерних пропозицій, зазначених в оголошенні про проведення процедури закупівлі.

Звіт про укладені договори в Прозоро при допорогових закупівлях

вкл. .

Закон України «Про публічні закупівлі» (Закон про публічні закупівлі) не зобов’язує закуповувати абсолютно все через систему електронних закупівель Прозоро. Відповідно до абз. 5 ч. 1 ст. 2  Закону у разі здійснення закупівель товарів, робіт, послуг без використання електронної системи закупівель, коли вартість предмета закупівлі дорівнює чи перевищує 50 тис. грн. і є меншою за вартість, встановлену в абз. 2 і 3 цієї частини, замовники обов’язково оприлюднюють звіт про укладені договори в системі електронних закупівель відповідно до ст. 10 Закону.

Таким чином, Закон України «Про публічні закупівлі» надає замовникам право вибору - замовник може здійснити одну з двох дій:

 • електронну допорогову закупівлю;
 • укласти прямий договір та розмістити звіт про укладені договори на електронному майданчику у системі Прозоро.

Коли обов’язково проводити допорогову електронну закупівлю

Разом зі звітом про укладені договори замовник повинен оприлюднити сканкопію договору про закупівлю (п. 4.1.1 наказу ДП «Зовнішторгвидав України» №35).

Варто зауважити, що окремі категорії замовників все-таки зобов’язані проводити всі закупівлі через Прозоро на підставі відомчих нормативно-правових актів. У разі наявності відомчого правового акту щодо обов’язкового використання електронної системи Прозоро для усіх закупівель (допорогові та надпорогові) вони проводяться тільки через електронний майданчик. Так, згідно з розпорядженням запорізького міського голови «Про проведення електронних закупівель» від 16.02.16. №71 виконавчий орган міської влади, комунальні установи, заклади, підприємства, які належать до комунальної власності міста Запоріжжя, зобовязані застосовувати електронну систему для допорогових закупівель. Утім, це скоріше вийняток із загального правила.

Загалом, існують такі пороги для замовників:

 • товари і послуги — від 50 тис. до 199, 999 грн.;
 • робіт — від 50 тис. до 1, 499, 999 грн.

Пороги для замовників, що здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання:

 • товари і послуги — від 50 тис. до 999, 999 грн.;
 • робіт  від 50 тис. до 4, 999, 999 грн.

За якими договорами необхідно оприлюднювати звіти про укладені договори?

Відповідь на це питання міститься в листі Мінекономрозвитку №3302-06/21890-07 від 15.07.16 . Так, наказом Мінекономрозвитку від 22.03.2016 №490 «Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель» затверджено форму звіту про укладені договори. Відповідно до п. 15 звіту замовники зазначають ціну договору і оприлюднюють звіт про кожний укладений договір в системі електронних закупівель відповідно до ст. 10 Закону, у разі здійснення закупівель товарів, робіт, послуг без використання електронної системи закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі у договорі дорівнює чи перевищує 50000 грн. і є меншою за вартість, встановлену в абз. 2, 3 цієї частини Закону.

Підписання звіту про укладені договори електронним цифровим підписом

Відповідно до абз. 2 п. 2 наказу Мінекономрозвитку від 22.03.16. №490 «Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель»: після внесення усієї обов’язкової інформації, передбаченої формою документа, на неї накладається електронний цифровий підпис. Електронна система закупівель Прозоро автоматично створює документ, який можна роздрукувати у разі потреби.

Отже, перед розміщенням звіту про укладені договори в Прозоро замовник повинен отримати електронний цифровий підпис на осіб, котрі будуть розміщувати інформацію в системі.

Рекомендації

Для уникнення можливих помилок при роботі із електронним майданчиком при оприлюднені звіту про укладені договори в Прозоро рекомендуємо спочатку провести ці дії в тестовому режимі. А вже потім оприлюднити звіт в реальному часі.

 

 • 1_sk
 • arma_logo
 • avenir-corporatio
 • baltia_druk
 • bank_kipru
 • cul
 • financial-initiative
 • fininiciativa
 • indar
 • infoton
 • interagro
 • konica-minolta
 • kt-logo
 • lavina
 • marketukraine
 • megapolis
 • mostobud
 • nextrealty
 • slavutich
 • tc-contact
 • tk
 • ua-news
 • ukr-exim-bank
 • vels-organic
 • venbest